20 datasets gevonden voor: ‘wegen’
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 13-09-2021

Omgevingsvisie- Weidevogelgebieden, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
De Weidevogelgebieden zijn een bijzonder onderdeel van de Groene Ontwikkelingszone. De provincie en haar partners willen in de nog perspectiefvolle weidevogelgebieden een landbouwpraktijk stimuleren en instandhouden die rekening houdt met…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 04-10-2021

Grenzen- Veiligheidsregio's in Gelderland, provincie Gelderland

Een veiligheidsregio is in Nederland een gebied waarin wordt samengewerkt door verschillende besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 13-09-2021

Grenzen- Omgevingsdiensten (RUD) in Gelderland, provincie Gelderland

Bestand bevat de 7 Omgevingsdiensten in Gelderland. Een omgevingsdienst is een uitvoeringsdienst op grond van de WGR (Wet gemeenschappelijke regeling), waarin gemeenten en provincie participeren. De omgevingsdienst voert binnen haar…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 16-10-2021

Omgevingsverordening- Gelders natuurnetwerk (GNN), provincie Gelderland

De provincie beschermt het Gelders natuurnetwerk dit is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Dit Gelders natuurnetwerk bestaat uit alle terreinen…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 16-10-2021

Omgevingsvisie- Grondwaterfluctuatiezone, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
In een zone rondom het Veluwemassief, aan de oostzijde van de stuwwal van Nijmegen en een zone langs de Randmeren is sprake van een (smalle) zone die extra gevoelig is…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 13-09-2021

Omgevingsvisie- Gelders natuurnetwerk, provincie Gelderland

De provincie beschermt het Gelders Natuurnetwerk (GNN) dit is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Dit Gelders Natuurnetwerk bestaat uit alle…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 13-09-2021

Omgevingsverordening- Gelders natuurnetwerk, Inspire Gelderland

De provincie beschermt het Gelders natuurnetwerk dit is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Dit Gelders natuurnetwerk bestaat uit alle terreinen…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 13-09-2021

Omgevingsverordening- Nieuwe Hollandse Waterlinie, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Een bestemmingsplan voor gronden die onderdeel uitmaken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals aangegeven op de kaart Regels Landschap maakt ten opzichte van het ten tijde van de inwerkingtreding van…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 26-09-2021

Milieu- Bodem Voormalige stortplaatsen (NAVOS), provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand bevat de contouren van voormalige stortplaatsen in Gelderland. Aan de contouren zijn algemene gegevens gekoppeld. Locatiespecifieke gegevens zijn verkrijgbaar bij de inhoudelijk databeheerder van dit bestand. Het betreft…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 20-09-2021

Landschap- Landgoederen NSW begrenzing, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Begrenzingen van landgoederen die vallen onder rangschikking in het kader van de Natuurschoonwet 1928. Volgens deze wet is de definitie van een landgoed: ‘Een landgoed is een in Nederland gelegen,…