29 datasets gevonden voor: ‘wegen’
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Natura 2000- Vegetatietypen, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Ten behoeve van de beheerplannen Natura2000 zijn in het voorjaar van 2007 voor de gebieden: Landgoederen Brummen, Korenburgerveen, Teeselinkven, en Wooldse Veen vergetatiekarteringen gemaakt. Aansluitend is dit in het voorjaar…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Landschap- Landgoederen NSW begrenzing, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Begrenzingen van landgoederen die vallen onder rangschikking in het kader van de Natuurschoonwet 1928. Volgens deze wet is de definitie van een landgoed: ‘Een landgoed is een in Nederland gelegen,…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Flora- Locaties vegetatie-opnamen, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Locaties van steekproeven in de vegetatie-database van de provincie. De vegetatie-database is gelokaliseerd in Oracle server PROD8i, in tabel OPNAME_VEGETATIE en gerelateerde tabellen. Een deel van de attributen van dit…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 09-05-2019

Verkeer- Gladheidmeldsysteem GMS, provincie Gelderland

Door plaatsing van een gladheidsmeldsysteem met sensoren in het wegdek in een representatief koud gedeelte van het wegennet in het beheergebied, wordt actuele informatie verkregen over de toestand van het…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Omgevingsvisie- Binnenvaart verbod op ontgassen, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand bevat het verbod op het ontgassen te water. Het gaat om een verbod op het ontgassen van restladingdampen van benzeen en bepaalde benzeenhoudende koolwaterstoffen op een vaarweg, vanuit…
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Verkeer- Benzinepompen langs provinciale wegen, Provincie Gelderland

Dit bestand bevat de motorbrandstofverkooppunten (benzinepompen) gelegen langs de provinciale wegen. Tevens wordt de naam van de oliemaatschappij aangegeven.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Omgevingsverordening- Binnenvaart verbod op ontgassen, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand bevat het verbod op het ontgassen te water. Het gaat om een verbod op het ontgassen van restladingdampen van benzeen en bepaalde benzeenhoudende koolwaterstoffen op een vaarweg, vanuit…
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Vervoer- Buslijnen, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand bevat de buslijnen in provincie Gelderland. Bij elke buslijn zijn een aantal kenmerken bijgehouden, zoals het concessiegebied waartoe de buslijn behoort, begin- en eindbestemming en richting. Dienstregeling jaar…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Omgevingsvisie- Weidevogelgebieden, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
De Weidevogelgebieden zijn een bijzonder onderdeel van de Groene Ontwikkelingszone. De provincie en haar partners willen in de nog perspectiefvolle weidevogelgebieden een landbouwpraktijk stimuleren en instandhouden die rekening houdt met…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Geluidszones- Wegverkeer, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Op deze kaart staan de geluidszones langs provinciale wegen en rijkswegen in Gelderland. Voor de zones geldt de volgende definitie; bij reconstructie of vernieuwing van een weg is de wegvakbeheerder…