16 datasets gevonden voor: ‘natuurgebiedsplannen’
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 04-04-2022

Omgevingsverordening- Gelders natuurnetwerk (GNN), provincie Gelderland

Het Gelders natuurnetwerk is een gebied met een samenhangend netwerk van binnen de provincie Gelderland bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang dat strekt tot de…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 01-04-2022

Omgevingsvisie- Natte landnatuur, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
De provincie en haar partners streven er samen naar om de ecologische diversiteit van de natte landnatuur als onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk duurzaam in stand te houden en zo…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 14-04-2022

Ontwerp Natuurbeheerplan 2023- Beheergebied Ambitie

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2023 is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage geleverd aan het gebied. De bijbehorende beheerpakketten…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Omgevingsverordening- Gelders natuurnetwerk windturbines onder voorwaarden mogelijk, provincie Gelderland

Een bestemmingsplan kan het bouwen van een windturbine toelaten voor een locatie binnen het gebied dat is aangeduid als het Gelders natuurnetwerk windturbines onder voorwaarden mogelijk; en als de compensatie…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-04-2022

Natuurbeheerplan 2022- Beheergebied Ambitie, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Natuurbeheerplan 2022 is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage geleverd aan het gebied. De bijbehorende beheerpakketten zijn…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 10-04-2022

Omgevingsvisie- Windenergie aandachtsgebied

Thema('s): energie en milieu
In diverse gebieden zijn specifieke objecten die aandacht vragen bij de ontwikkeling van een windturbinepark. In deze gebieden is het gesprek met de juiste partijen nodig om de (on)mogelijkheden in…