16 datasets gevonden voor: ‘natuurgebiedsplannen’
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Windenergie uitgesloten vanwege provinciale doelen

Thema('s): energie en milieu
In deze gebieden zijn de doelen en kwaliteiten van het gebied niet te combineren met windmolens. De provincie staat de plaatsing van windmolens in deze gebieden niet toe en zal…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Natuurbeheerplan 2023- Beheergebied

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Natuurbeheerplan 2023 is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage geleverd aan het gebied. De bijbehorende beheerpakketten zijn…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Windenergie aandachtsgebied

Thema('s): energie en milieu
In diverse gebieden zijn specifieke objecten die aandacht vragen bij de ontwikkeling van een windturbinepark. In deze gebieden is het gesprek met de juiste partijen nodig om de (on)mogelijkheden in…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Natuurbeheerplan 2022- Beheergebied Ambitie

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Natuurbeheerplan 2022 is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage geleverd aan het gebied. De bijbehorende beheerpakketten zijn…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsverordening- Gelders natuurnetwerk windturbines onder voorwaarden mogelijk

Een bestemmingsplan kan het bouwen van een windturbine toelaten voor een locatie binnen het gebied dat is aangeduid als het Gelders natuurnetwerk windturbines onder voorwaarden mogelijk; en als de compensatie…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Natuurbeheerplan 2023- Beheergebied Ambitie

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Natuurbeheerplan 2023 is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage geleverd aan het gebied. De bijbehorende beheerpakketten zijn…