206 datasets gevonden voor: ‘Gelderland’
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 22-01-2022

Gemeente, provincie en rijksgrenzen provincie Gelderland

Gemeentegrenzen van Gelderland, met de gemeentelijke herindeling in Gelderland per 1-1-2020. Klassificatie mogelijk op grens_type (gemeente, provincie en rijk)
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 24-01-2022

Wegen- Wegtypen provinciale wegen, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand wordt gebruikt voor beheer en verkeersveiligheid.
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 24-01-2022

Ontgrondingen, Inspire Gelderland

Geografische grenzen van ontgrondingsaanvragen met het Zaak-nummer als identificatiecode.
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 16-01-2022

Cultuurhistorie- Terpen, provincie Gelderland

Thema('s): recreatie en sport
Verhoogde woonplaatsen/terpen in het rivierengebied.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 09-01-2022

Wegen- Rijkswegen 10.000, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Het bestand geeft de rijkswegen met daaraan gekoppeld hectometrering weer.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 24-01-2022

Wegen- Spoorwegkruisingen provinciale wegen, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Overzicht van spoorlijnen kruisende provinciale wegen in Gelderland.
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 24-01-2022

Grenzen- Eigendomsgebied prov. wegen en gronden, provincie Gelderland

Dit bestand toont het gebied waar de provincie Gelderland haar eigendom heeft.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-01-2022

Verkeer- Luchtvaart ontheffingen Gelderland, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Bestand bevat in het kader van het natuurbeleid de te vermijden gebieden voor luchtvaartuigen.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 24-01-2022

Wegen- Hoofdfietsnetwerk Gelderland, provincie Gelderland

Bestand met fietsverbindingen vanuit functionele overwegingen: wonen, werken, onderwijs, boodschappen en sociaal-cultureel. Te onderscheiden functies zijn, Snelle fietsroute, School- en doorfietsroute, Doorfietsroute, Schoolroute en Overig, aangevuld met zoeklijnen.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 09-01-2022

Wegen- Provinciale wegen 1.000, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Het bestand bevat de provinciale wegen van provincie Gelderland gedigitaliseerd op een schaal van 1:1.000.