212 datasets gevonden voor: ‘Gelderland’
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Vervoer- Bushaltes gebieden

Thema('s): verkeer en vervoer
Bestand bevat de contouren van bushaltes ten behoeve van het onderhoudsbestek bushaltes.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Wegen- Rijkswegen 10.000

Thema('s): verkeer en vervoer
Het bestand geeft de rijkswegen met daaraan gekoppeld hectometrering weer.
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Cultuurhistorie- Terpen

Thema('s): recreatie en sport
Verhoogde woonplaatsen/terpen in het rivierengebied.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsverordening- Toedeling_vaarwegbeheer

Thema('s): energie en milieu
POVE_Toedeling_vaarwegbeheer
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 24-01-2023

Wegen- Provinciale wegen 1.000

Thema('s): verkeer en vervoer
Het bestand bevat de provinciale wegen van provincie Gelderland gedigitaliseerd op een schaal van 1:1.000.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 17-01-2023

Wegen- Spoorwegkruisingen provinciale wegen

Thema('s): verkeer en vervoer
Overzicht van spoorlijnen kruisende provinciale wegen in Gelderland.
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Veiligheid- Opstapplaatsen voor hulpverleningschepen

Thema('s): water
Het bestand geeft de opstapplaatsen voor hulpverleningsschepen in Gelderland weer.
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Cultuurhistorie- Beschermde stads- en dorpsgezichten

Thema('s): recreatie en sport
Het bestand bevat de beschermde stads- en dorpsgezichten in Gelderland met hun kenmerken.
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Grenzen- Eigendomsgebied prov. wegen en gronden

Dit bestand toont het gebied waar de provincie Gelderland haar eigendom heeft.
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Grenzen- Beheergebied provinciale wegen

Dit bestand toont het gebied waarop beheer van wegen wordt uitgevoerd door provincie Gelderland. Dit bestand vervangt het bestand GEO.ToVeGt_Beheergrens.