37 datasets gevonden
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 04-10-2021

Wegen- Webcams op provinciale wegen, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Bestand met de webcams langs provinciale wegen. Naast een recente opname van elke webcam is een link naar de webcam opgenomen.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 04-10-2021

Wegen- Spoorwegkruisingen provinciale wegen, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Overzicht van spoorlijnen kruisende provinciale wegen in Gelderland.
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 21-09-2021

Verkeer- Benzinepompen langs provinciale wegen, provincie Gelderland

Dit bestand bevat de motorbrandstofverkooppunten (benzinepompen) gelegen langs de provinciale wegen. Tevens wordt de naam van de oliemaatschappij aangegeven.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 21-09-2021

Wegen- Provinciale trajecten lijnen, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Assen, van de provinciale wegen, gebaseerd op Grootschalige Topografie Gelderland. Met trajectsnummers, Planjaren en provinciale wegnummers. Daarnaast is de regiovervoersindeling vermeld.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 17-10-2021

Wegen- Bomen langs provinciale wegen (punten), provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Bestand bevat de bomen langs provinciale wegen met een aantal beheergegevens. Gegevens worden maandelijks vanuit GB BoomBeheer geupdated.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 26-09-2021

Wegen- Bomen langs provinciale wegen (vlakken), provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Bestand bevat de bomen langs provinciale wegen met een aantal beheergegevens. Gegevens worden maandelijks vanuit GB BoomBeheer geupdated.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 13-09-2021

Wegen- Rijkswegen 10.000, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Het bestand geeft de rijkswegen met daaraan gekoppeld hectometrering weer.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 01-10-2021

Wegen- provinciale wegen strooiroutes, provincie Gelderland

De provinciale strooiroutes bevat de dekking van provinciale wegen waar Provincie Gelderland strooit en de dekking door derden. Bij het uitvoeren van de strooiroutes worden fietspaden eveneens meegenomen. Deze laag…
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 13-09-2021

Verkeer- Maximumsnelheid op provinciale wegen, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Het bestand geeft de wettelijk toegestane maximumsnelheid op provinciale wegen weer, verdeeld in de snelheid op de linker- en rechterrijbaan.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 16-10-2021

Wegen- Hoofdfietsnetwerk Gelderland, provincie Gelderland

Bestand met fietsverbindingen vanuit functionele overwegingen: wonen, werken, onderwijs, boodschappen en sociaal-cultureel. Te onderscheiden functies zijn, Snelle fietsroute, School- en doorfietsroute, Doorfietsroute, Schoolroute en Overig, aangevuld met zoeklijnen.