36 datasets gevonden
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 28-03-2020

Wegen- Welkomsborden en Informatie panelen, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Provinciale Welkoms borden aan de Provinciale en Landsgrens, DRIPS Dynamisch Route-informatiepanelen, Mottoborden met electronische informatie over bv. verkeersveiligheid.
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 28-03-2020

Grenzen- Beheergebied provinciale wegen, provincie Gelderland

Dit bestand toont het gebied waarop beheer van wegen wordt uitgevoerd door provincie Gelderland. Dit bestand vervangt het bestand GEO.ToVeGt_Beheergrens.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 28-03-2020

Wegen- Provinciale wegen 1.000, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Het bestand bevat de provinciale wegen van provincie Gelderland gedigitaliseerd op een schaal van 1:1.000.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 28-03-2020

Wegen- Provinciale wegen 250.000, Provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Provinciale wegen met een schaal van 1:250.000.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 21-03-2020

Verkeer- Duurzaam veilige profielen provinciale wegen, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand geeft de indeling van provinciale wegen in duurzaam veilige profielen.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 21-03-2020

Wegen- Wegtypen provinciale wegen, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand wordt gebruikt voor beheer en verkeersveiligheid.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 11-03-2020

Wegen- provinciale wegen strooiroutes, provincie Gelderland

De dekking van de provinciale strooiroutes bevat de provinciale wegen waar Provincie Gelderland strooit. Het betreft strooiroutes op provinciale wegen binnen Provincie Gelderland en enkele provinciale wegen buiten Gelderland. Bij…
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 11-03-2020

Verkeer- Gesloten verklaringen op provinciale wegen, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
In dit bestand zijn zogenaamde ‘geslotenverklaringen’ zichtbaar die geldig zijn op wegen die in het beheer en onderhoud van provincie Gelderland vallen. Een geslotenverklaring is een bepaald soort verkeersbesluit dat…
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 11-03-2020

Wegen- Parallelwegen langs provinciale wegen, Provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand bevat de parallelwegen langs provinciale wegen en wordt gebruikt voor beheer en verkeersveiligheid.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 11-03-2020

Wegen- Provinciale wegen kruispunten en rotondes, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand geeft de kruispunten en rotondes aan op provinciale wegen.