33 datasets gevonden
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 14-04-2023

Verkeer- Maximumsnelheid op provinciale wegen

Thema('s): verkeer en vervoer
Het bestand geeft de wettelijk toegestane maximumsnelheid op provinciale wegen weer, verdeeld in de snelheid op de linker- en rechterrijbaan.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 13-04-2023

Wegen- Parallelwegen langs provinciale wegen

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand bevat de parallelwegen langs provinciale wegen en wordt gebruikt voor beheer en verkeersveiligheid.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 26-10-2022

Verkeer- Gesloten verklaringen op provinciale wegen

Thema('s): verkeer en vervoer
In dit bestand zijn zogenaamde ‘geslotenverklaringen’ zichtbaar die geldig zijn op wegen die in het beheer en onderhoud van provincie Gelderland vallen. Een geslotenverklaring is een bepaald soort verkeersbesluit dat…
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Wegen- Welkomsborden en Informatie panelen

Thema('s): verkeer en vervoer
Provinciale Welkoms borden aan de Provinciale en Landsgrens, DRIPS Dynamisch Route-informatiepanelen, Mottoborden met electronische informatie over bv. verkeersveiligheid.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 23-05-2023

Wegen- Spoorwegkruisingen provinciale wegen

Thema('s): verkeer en vervoer
Overzicht van spoorlijnen kruisende provinciale wegen in Gelderland.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 23-05-2023

Wegen- Provinciale wegen kruispunten en rotondes

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand geeft de kruispunten en rotondes aan op provinciale wegen.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 13-04-2023

Wegen- Wegtypen provinciale wegen

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand wordt gebruikt voor beheer en verkeersveiligheid.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 31-03-2023

Wegen- Provinciale wegen 1.000

Thema('s): verkeer en vervoer
Het bestand bevat de provinciale wegen van provincie Gelderland gedigitaliseerd op een schaal van 1:1.000.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 26-10-2022

Verkeer- Duurzaam veilige profielen provinciale wegen

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand geeft de indeling van provinciale wegen in duurzaam veilige profielen.
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Grenzen- Beheergebied provinciale wegen

Dit bestand toont het gebied waarop beheer van wegen wordt uitgevoerd door provincie Gelderland. Dit bestand vervangt het bestand GEO.ToVeGt_Beheergrens.