44 datasets gevonden
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Omgevingsvisie- Beschermingszone natte landnatuur, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
De provincie beschermt de natte landnatuur door hydrologische beschermingszones aan te wijzen. Binnen deze gebieden streeft de provincie naar het op orde brengen en houden van de waterhuishoudkundige omstandigheden om…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Omgevingsvisie- Grondwaterbeschermingsgebieden, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Rondom het waterwingebied liggen de grond­waterbeschermingsgebieden met water dat tussen één en 25 jaar wordt opgepompt. Zo’n zeventig procent van ons drinkwater wordt gewonnen uit grondwater. Het is dus van…
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Water- Uiterwaarden- (nurg), Provincie Gelderland

Thema('s): water
Het bestand geeft de ligging van de uiterwaarden in de provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant, Utrecht, Limburg en Zuid-Holland in het jaar 1997 weer.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Omgevingsverordening- Boringsvrije zone, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
In boringsvrije zones mogen kleilagen die het onderliggende grondwater beschermen niet worden doorboord. Dit is vastgesteld in de Provinciale milieuverordening Gelderland (PmG). Ook is het verboden de bodem te gebruiken…
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Omgevingsvisie- Bescherming oppervlakte drinkwater, Provincie Gelderland

Thema('s): water
Dit bestand bevat oppervlaktewateren die beschermd worden i.v.m. de drinkwatervoorziening.In Gelderland wordt oppervlaktewater ingezet voor de openbare drinkwatervoorziening. Dit gebeurt door infiltratie van oppervlaktewater. Hierbij worden ook de nadelige effecten…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Omgevingsverordening- Binnenvaart verbod op ontgassen, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand bevat het verbod op het ontgassen te water. Het gaat om een verbod op het ontgassen van restladingdampen van benzeen en bepaalde benzeenhoudende koolwaterstoffen op een vaarweg, vanuit…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Grondwater- Gemiddelde standen TNO-meetreeksen, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de karakteristieke grondwaterstanden op basis van meetreeksen 1990-1998 (zoals gemiddelde, maximale en minimale grondwaterstand) weer.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Grondwater- Kwel-infiltratie Stone-onderzoek, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de landelijke kwelgebieden in 250 x 250 meter grids (Stone-onderzoek Alterra) weer.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Bodem- Zettingsgevoeligheid, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand bevat de mate van zettingsgevoeligheid van de bodem van Gelderland. Zetting is het proces waar grond onder invloed van een belasting wordt samengedrukt. Hierbij worden water en lucht…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Omgevingsverordening- Grondwaterbescherming, Inspire Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Rondom het waterwingebied liggen de grondwaterbeschermingsgebieden met water dat tussen 1 en 25 jaar wordt opgepompt. Ongeveer zeventig procent van ons drinkwater wordt gewonnen uit grondwater. Het is dus van…