8 datasets gevonden
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 26-04-2023

Vervoer- Buslijnen Landsdeel Oost

Thema('s): verkeer en vervoer
Het bestand bevat de buslijnen in Landsdeel Oost (Provincie Gelderland, Overijssel en Flevoland). Bij elke buslijn zijn een aantal kenmerken bijgehouden, zoals het concessiegebied waartoe de buslijn behoort, begin- en…
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Vervoer- Bushaltes gebieden

Thema('s): verkeer en vervoer
Bestand bevat de contouren van bushaltes ten behoeve van het onderhoudsbestek bushaltes.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Vervoer- Spoorlijnen

Overzicht van spoorlijnen, binnen Gelderland opgesplits in Baanvakken. Spoorlijnen ingedeeld naar concessie en typt (regionale, HSL, Betuwelijn e.d.)
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Veiligheid- Opstapplaatsen voor hulpverleningschepen

Thema('s): water
Het bestand geeft de opstapplaatsen voor hulpverleningsschepen in Gelderland weer.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Vervoer- Kwaliteitsnet Goederenvervoer Gelderland lijnen

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand bevat het kwaliteitsnet deze wordt gevormd door verbindingen te leggen tussen het hoofdwegennet en de economische centra.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Vervoer- Kwaliteitsnet Goederenvervoer Gelderland punten

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand kwaliteitsnet bestaat uitpuntlocaties aangegeven waar de transporteurs in Gelderland hinder ondervinden als gevolg van congestie. Informatie verzameld in voorjaar 2013 via e-mail.
Thema afbeelding van wegen
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Statistisch Zakboek Gelderland Bereikbaarheid

Thema('s): wegen
Statistische gegevens op het gebied van bereikbaarheid, personenauto’s en verkeersslachtoffers.
Thema afbeelding van wegen
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Samenstelling verkeer

Thema('s): wegen
Dit bestand geeft de wegintensiteit op provinciale wegen weer van motorvoertuigen en vrachtverkeer vanaf het jaar 1993.