10 datasets gevonden
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 01-07-2020

Vervoer- Concessiegebieden-OV in Gelderland

Het bestand geeft de concessiegebieden openbaar vervoer in Gelderland weer. Een concessie is het exclusieve recht aan een vervoerder om voor een bepaalde periode bepaalde openbaar vervoerdiensten te leveren. De…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 11-07-2020

Verkeer- Verkeersongevallen letseldichtheid, provincie Gelderland

Dit bestand bevat per traject een aantal indicatoren die te maken hebben met ongevallen. Indicatoren zijn gebaseerd op het gemiddelde aantal ongevallen over de afgelopen 3 jaar, 2014 t/m 2016.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 11-07-2020

Vervoer- Spoorlijnen, provincie Gelderland

Overzicht van spoorlijnen, binnen Gelderland opgesplits in Baanvakken. Spoorlijnen ingedeeld naar concessie en typt (regionale, HSL, Betuwelijn e.d.)
Thema afbeelding van wegen
Laatst gewijzigd: 11-07-2020

Statistisch Zakboek Gelderland Bereikbaarheid

Thema('s): wegen
Statistische gegevens op het gebied van bereikbaarheid, personenauto’s en verkeersslachtoffers.
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 11-07-2020

Veiligheid- Opstapplaatsen voor hulpverleningschepen, provincie Gelderland

Thema('s): water
Het bestand geeft de opstapplaatsen voor hulpverleningsschepen in Gelderland weer.
Thema afbeelding van wegen
Laatst gewijzigd: 11-07-2020

Samenstelling verkeer

Thema('s): wegen
Dit bestand geeft de wegintensiteit op provinciale wegen weer van motorvoertuigen en vrachtverkeer vanaf het jaar 1993.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 11-07-2020

Vervoer- Kwaliteitsnet Goederenvervoer lijnen, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand bevat het kwaliteitsnet deze wordt gevormd door verbindingen te leggen tussen het hoofdwegennet en de economische centra.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 01-07-2020

Vervoer- Kwaliteitsnet Goederenvervoer punten, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand kwaliteitsnet bestaat uitpuntlocaties aangegeven waar de transporteurs in Gelderland hinder ondervinden als gevolg van congestie. Informatie verzameld in voorjaar 2013 via e-mail.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 01-07-2020

Vervoer- Buslijnen, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand bevat de buslijnen in provincie Gelderland. Bij elke buslijn zijn een aantal kenmerken bijgehouden, zoals het concessiegebied waartoe de buslijn behoort, begin- en eindbestemming en richting. Dienstregeling jaar…
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 11-07-2020

Vervoer- Bushaltes gebieden, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Bestand bevat de contouren van bushaltes ten behoeve van het onderhoudsbestek bushaltes.