6 datasets gevonden
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 02-04-2019

Omgevingsverordening- Nieuwe Hollandse Waterlinie, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Een bestemmingsplan voor gronden die onderdeel uitmaken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals aangegeven op de kaart Regels Landschap maakt ten opzichte van het ten tijde van de inwerkingtreding van…
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Omgevingsverordening- Romeinse Limeszone Gelderland

Een bestemmingsplan voor gronden die onderdeel uitmaken van de Romeinse Limes die op kaart zijn aangegeven als terreinen met een beschermde status, maakt ten opzichte van het ten tijde van…
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Omgevingsvisie- Stedelijke agglomeraties, Provincie Gelderland

Dit bestand bevat drie stedelijke agglomeraties, waarvan er twee de provinciegrens overschrijden: WERV (Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal), Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen) en Stadsregio Armhem Nijmegen (SAN). Het provinciale beleid is…
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Omgevingsvisie- Corridors, Provincie Gelderland

De provincie wil de juiste voorwaarden scheppen, zodat de logistieke bedrijvigheid in Gelderland de ruimte krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. In het bijzonder zet de provincie in op een…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Omgevingsvisie- Groene ontwikkelingszone, Provincie Gelderland

De provincie wil de ontwikkeling van functiecombinaties van natuur met andere functies mogelijk maken wanneer deze substantieel bijdragen aan versterking van de ecologische samenhang van de natuur van het Gelders…
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Omgevingsvisie- WaalWeelde West, Provincie Gelderland

Thema('s): water
In de Omgevingsvisie is het plangebied van de de structuurvisie WaalWeelde West opgenomen. Deze gebiedsgerichte structuurvisie geeft de integrale visie op de ruimtelijke ontwikkeling voor het gebied WaalWeelde West. De…