3 datasets gevonden
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsverordening- Nieuwe Hollandse Waterlinie

Thema('s): energie en milieu
Een bestemmingsplan voor gronden die onderdeel uitmaken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals aangegeven op de kaart Regels Landschap maakt ten opzichte van het ten tijde van de inwerkingtreding van…
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsverordening- Romeinse Limeszone Gelderland

Het Rijk wijst de Gelderse delen van de Romeinse Limes aan (artikel 7.3 Bkl). Via de Provinciale Verordening worden de bufferzones hier direct omheen aangewezen op basis van het UNESCO…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Groene ontwikkelingszone

De provincie wil de ontwikkeling van functiecombinaties van natuur met andere functies mogelijk maken wanneer deze substantieel bijdragen aan versterking van de ecologische samenhang van de natuur van het Gelders…