3 datasets gevonden
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 07-12-2021

Omgevingsverordening- Nieuwe Hollandse Waterlinie, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Een bestemmingsplan voor gronden die onderdeel uitmaken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals aangegeven op de kaart Regels Landschap maakt ten opzichte van het ten tijde van de inwerkingtreding van…
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 09-01-2022

Omgevingsverordening- Romeinse Limeszone Gelderland, provincie Gelderland

Een bestemmingsplan voor gronden die onderdeel uitmaken van de Romeinse Limes die op kaart zijn aangegeven als terreinen met een beschermde status, maakt ten opzichte van het ten tijde van…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 16-01-2022

Omgevingsvisie- Groene ontwikkelingszone, provincie Gelderland

De provincie wil de ontwikkeling van functiecombinaties van natuur met andere functies mogelijk maken wanneer deze substantieel bijdragen aan versterking van de ecologische samenhang van de natuur van het Gelders…