12 datasets gevonden
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 13-07-2019

Gelderse gemeentelijke samenwerking

Deze website toont per Gelderse gemeente het aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Gemeenten werken samen op het gebied van bijvoorbeeld zorg, jeugd en werk.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 13-07-2019

Gemeente, provincie en rijksgrenzen, provincie Gelderland

Gemeentegrenzen van Gelderland, met de gemeentelijke herindeling in Gelderland per 1-1-2019. Klassificatie mogelijk op grens_type (gemeente, provincie en rijk)
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 13-07-2019

Gemeenten, provincie Gelderland

Gemeenten in Gelderland, met de gemeentelijke herindelingen in Gelderland van 1-1-2019
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 13-07-2019

Grenzen- Omgevingsdiensten (RUD) in Gelderland

Bestand bevat de 7 Omgevingsdiensten in Gelderland. Een omgevingsdienst is een uitvoeringsdienst op grond van de WGR (Wet gemeenschappelijke regeling), waarin gemeenten en provincie participeren. De omgevingsdienst voert binnen haar…
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 13-07-2019

Ontgrondingen, Inspire Gelderland

Geografische grenzen van ontgrondingsaanvragen met het Zaak-nummer als identificatiecode.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 13-07-2019

Omgevingsvisie- Plangebied en grens, Provincie Gelderland

Plangebied van de Omgevingsvisie Gelderland. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 13-07-2019

Grenzen- Verkeer en vervoer regio's, Provincie Gelderland

De Regionale Actieprogramma’s (RAP) Verkeer en Vervoer bieden een overzicht van de projecten die in de verschillende regio’s spelen op het gebied van verkeer en vervoer. Het zijn niet alleen…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 13-07-2019

Omgevingsverordening- Plangebied en grens, Provincie Gelderland

Besluitvlak van de Omgevingsverordening Gelderland. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 13-07-2019

Grenzen- Gemeentelijke Samenwerkingsverbanden, provincie Gelderland

Bestand met de samenwerkingsverbanden tussen gemeenten.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 13-07-2019

Grenzen- Gemeentelijke Samenwerkingsverbanden, Provincie Gelderland

Bestand met de samenwerkingsverbanden tussen gemeenten.