45 datasets gevonden
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 06-04-2022

Natuur- SNL rapportage gebieden, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Rapportagegebieden SNL (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) natuur met rapportagejaar. Gebieden van de provincie Gelderland waarover in de betreffende jaren wordt gerapporteerd over de natuurkwaliteit van beheertypen.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Bodem- Aardkundig waardevolle gebieden, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Bestand bevat een overzicht van aardkundig waardevolle gebieden in Gelderland die van (inter)nationaal, provinciaal of regionaal belang zijn. Aardkundig waardevolle gebieden zijn bijvoorbeeld stuifzandgebieden, stuwwallen, uiterwaarden, veengebieden en dekzandruggen. Deze…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 10-04-2022

Omgevingsvisie- Zoekgebied nieuwe natuur

Thema('s): natuur en landschap
Een zoekgebied nieuwe natuur van 7.300 hectare, voor 5.300 hectare nog te realiseren nieuwe natuur. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 13 december 2017 vastgesteld.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Omgevingsvisie- Gelders natuurnetwerk, provincie Gelderland

De provincie beschermt het Gelders Natuurnetwerk (GNN) dit is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Dit Gelders Natuurnetwerk bestaat uit alle…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Omgevingsverordening- Nationale Landschappen, buiten de GNN of GO, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Een bestemmingsplan voor gronden binnen een Nationaal landschap maar buiten het Gelders natuurnetwerk en de Groene ontwikkelingszone maakt ten opzichte van het op 17 oktober 2014 geldende bestemmingsplan alleen bestemmingen…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Omgevingsverordening- Waardevol open gebied, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Een bestemmingsplan voor gronden binnen een Waardevol open gebied maakt ten opzichte van het ten tijde van de inwerkingtreding van de verordening geldende bestemmingsplan geen bestemmingen mogelijk die de openheid…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Omgevingsverordening- Beschermingszones natte landnatuur, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
De provincie beschermt de natte landnatuur door hydrologische beschermingszones aan te wijzen. Binnen deze gebieden streeft de provincie naar het op orde brengen en houden van de waterhuishoudkundige omstandigheden om…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 06-04-2022

Landschap- Landgoederen NSW begrenzing, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Begrenzingen van landgoederen die vallen onder rangschikking in het kader van de Natuurschoonwet 1928. Volgens deze wet is de definitie van een landgoed: ‘Een landgoed is een in Nederland gelegen,…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 04-04-2022

Omgevingsverordening- Gelders natuurnetwerk (GNN), provincie Gelderland

Het Gelders natuurnetwerk is een gebied met een samenhangend netwerk van binnen de provincie Gelderland bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang dat strekt tot de…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 01-04-2022

Omgevingsvisie- Natte landnatuur, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
De provincie en haar partners streven er samen naar om de ecologische diversiteit van de natte landnatuur als onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk duurzaam in stand te houden en zo…