45 datasets gevonden
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 06-04-2022

Bodem- Veenweidegebieden, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand bevat de zettingsgevoelige veengronden in Gelderland. Zetting is het proces waar grond onder invloed van een belasting wordt samengedrukt. Hierbij worden water en lucht uit de poriĆ«n geperst.…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Landschapstypen 19nu, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
In dit bestand wordt provincie Gelderland opgedeeld in landschapstypen. In totaal zijn er 20 verschillende landschapstypen: o.a. kassenlandschap, natte heide- en broekontginningenlandschap, en essenlandschap.Het landschapsbeeld van Gelderland wordt beschreven in…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 01-04-2022

Landschapstypen 1850, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
In dit bestand wordt provincie Gelderland opgedeeld in landschapstypen. In totaal zijn er 17 verschillende typen: o.a. bos, heide-, essen-, kampen-, veenontginningslandschap. Dit bestand is opgesteld en gebruikt ten behoeve…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Bodem- Lithologische kaart, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand met de globale opbouw van de bovenste 10 meter van de bodem in zeventien profieltypen (lithologische eenheden). Voorbeeld profieltype: M = zand en grind. Lithologie betekent letterlijk "gesteente"…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 16-04-2022

Bodem- Boomse Klei, ligging van de bovenkant, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Bestand bevat de verbreiding en diepte van de bovenkant van de Boomse klei in meters. Boomse klei is een geologische formatie. Het is een laag die in verschillende diktes onder…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Omgevingsverordening- Verkenningsgebied voorwaarden natuurbegraven binnen Gelders natuurnetwerk

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand bevat het verkenningsgebied waar natuurbegraven onder voorwaarden mogelijk is. Op het verbod op nieuwvestiging binnen het Gelders natuurnetwerk wordt voor een beperkt aantal ontwikkelingen een uitzondering gemaakt in…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Bodem- Zandbanen en Zanddieptekaart 2010, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Bestand geeft de aanwezigheid van zandige afzettingen in het kleidek weer, alsmede de diepte van de Pleistocene zand ondergrond in het Gelderse Rivierengebied (Neder-Betuwe, Overbetuwe, land van Maas en Waal,…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Milieu- Bodem Inpassing stortplaatsen, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de locaties van voormalige stortplaatsen weer die (na 2004) een (hernieuwde) inpassing hebben gekregen in het landschap.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Omgevingsverordening- Verkenningsgebied bijzondere voorwaarden natuurbegraven binnen Gelders natuurnetwerk

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand bevat het verkenningsgebied waar natuurbegraven onder bijzondere voorwaarden mogelijk is. Op het verbod op nieuwvestiging binnen het Gelders natuurnetwerk wordt voor een beperkt aantal ontwikkelingen een uitzondering gemaakt…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Omgevingsvisie- Gelders natuurnetwerk windturbines onder voorwaarden mogelijk, provincie Gelderland

Uitzonderingen op het verbod op nieuwvestiging van windturbines binnen het Gelders natuurnetwerk GNN is onder voorwaarden mogelijk. Voor een beperkt aantal ontwikkelingen wordt een uitzondering gemaakt, alleen in de voor…