3 datasets gevonden
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsverordening- Glastuinbouw

Thema('s): natuur en landschap
Aangewezen gebied voor de concentratie en ontwikkeling van glastuinbouw. Een bestemmingsplan laat nieuwvestiging en uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf met een glasopstand vanaf twee hectare alleen toe binnen een glastuinbouwontwikkelingsgebied. Een…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsverordening- Ammoniakbuffergebied

Thema('s): natuur en landschap
Dit gebied omvat een zone van 250 meter rondom zeer gevoelige natuur in het Gelders natuurnetwerk waar de emissie van ammoniak niet mag toenemen bij uitbreiding van niet-grondgebonden veehouderij. Dit…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Natuur- Kwetsbare gebieden Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV)

Thema('s): natuur en landschap
De WAV (Wet ammoniak en veehouderij) heeft kwetsbare en zeer kwetsbare gebieden gedefinieerd. Provinciale Staten heeft op basis van de wet zeer kwetsbare gebieden aangewezen. Het gaat om gebieden die…