57 datasets gevonden
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Omgevingsvisie- Windenergie mogelijk, Provincie Gelderland

In deze gebieden ziet de provincie op voorhand geen belemmeringen voor de ontwikkeling van windenergie. In overleg met regio's en gemeenten kunnen locaties worden vastgesteld die kunnen worden toegevoegd aan…
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 19-02-2020

Omgevingsvisie- Windenergie kansrijke locaties voor extra ontwikkeling, Provincie Gelderland

Deze locaties moeten worden gezien als locaties voor de langere termijn. Aan de ontwikkeling van deze locaties wordt in nauw overleg met de betrokken gemeenten gewerkt. Deze locaties kunnen van…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 19-02-2020

Milieu Energie- Kansen Gelderland regio's, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de verschillende energievormen weer van de Gelderse gemeenten. Dit bestand bevat informatie over biomassa en zonne-energie.
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 19-02-2020

Omgevingsvisie- Windenergie Solitaire windturbines uitgesloten, Provincie Gelderland

In deze gebieden mogen geen windturbines gerealiseerd worden vanwege wettelijke beperkingen of provinciaal beleid. Daarnaast sluit de provincie de oprichting van solitaire windturbines uit in waardevolle open gebieden. Dit bestand…
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 10-02-2020

Omgevingsvisie- Windenergie niet kansrijk, Provincie Gelderland

Voor natuurgebieden (Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone, zie kaart) ziet de provincie grote belemmeringen voor het plaatsen van windmolens. Het bestand is uit de volgende kaartlagen samengesteld : 1.…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Omgevingsvisie- Windenergie bestaand en in aanbouw, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Er zijn locaties waarvoor de provincie met partijen een afspraak heeft over de opwekking van windenergie. Het gaat om locaties waar reeds windturbines staan of vergund zijn. Dit bestand is…
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Omgevingsvisie- Grote zonneparken, Provincie Gelderland

Met het goedkoper worden van zonnepanelen wordt het realiseren van grote veldopstellingen financieel haalbaar. Steeds vaker komen er vragen van gemeenten en initiatiefnemers over het provinciale beleid ten aanzien van…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Omgevingsvisie- Koude-warmte opslag (KWO) vrije zone, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand bevat gebieden waar koude - warmte opslag systemen niet zijn toegestaan. De toepassing van deze systemen brengt risico's met zich mee voor de drinkwaterwinning. Opwarming van het grondwater…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Omgevingsverordening- Windenergie uitgesloten provinciale doelen, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
In deze gebieden zijn de doelen en kwaliteiten van het gebied niet te combineren met windmolens. De provincie staat de plaatsing van windmolens in deze gebieden niet toe en zal…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Omgevingsverordening- Koude-warmte opslag (KWO) vrije zone, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand bevat gebieden waar koude - warmteopslag-systemen niet zijn toegestaan. De toepassing van deze systemen brengt risico's met zich mee voor de drinkwaterwinning. Opwarming van het grondwater kan leiden…