180 datasets gevonden
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Omgevingsvisie- Stiltegebieden, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand bevat aangewezen stiltegebieden ter voorkoming of beperking van geluidhinder bij de visie. De provincie streeft naar het optimaal gebruik van de positieve effecten van stilte, van lage geluidsniveaus…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Landschapstypen 1850, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
In dit bestand wordt provincie Gelderland opgedeeld in landschapstypen. In totaal zijn er 17 verschillende typen: o.a. bos, heide-, essen-, kampen-, veenontginningslandschap. Dit bestand is opgesteld en gebruikt ten behoeve…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Immissie verkeer- Prognose 2030 Fijnstof (PM10) concentratie, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Bestand geeft een prognose van de luchtkwaliteit inzake fijnstof rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland in het jaar 2030. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van de…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Omgevingsverordening- Koude-warmte opslag (KWO) vrije zone, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand bevat gebieden waar koude-warmteopslag-systemen niet zijn toegestaan. De toepassing van deze systemen brengt risico's met zich mee voor de drinkwaterwinning. Opwarming van het grondwater kan leiden tot verandering…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Wegen- Wildspiegels langs provinciale wegen, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de locatie van de wildspiegels op wegnummer en kilometrering weer, in afstand en de stand (hoek) van de spiegels.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Milieu- Meetlocaties Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML), provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de meetlocaties van het landelijk meetnet luchtkwaliteit in Gelderland weer. Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) zorgt voor de continue monitoring van de milieukwaliteit in het luchtcompartiment. De…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Water- Kaderrichtlijn- Regio-indeling, provincie Gelderland

Dit bestand geeft de deelstroomgebieden indeling (regio's Gelderland) Kaderrichtlijn water weer. De Kaderrichtlijn Water (KRW), is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Omgevingsverordening- Glastuinbouw tijdelijk verbod Uitbreiding bestaande, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Dit bestand geeft aan waar uitbreiding van glastuinbouwbedrijven buiten de glastuinbouwontwikkelingsgebieden tijdelijk verboden is. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 13 december 2017 vastgesteld.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Water- Kaderrichtlijn- Meetnet grondwaterkwantiteit, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
​Het bestand geeft de meetlocaties van de grondwaterstanden Kaderrichtlijn Water (KRW) binnen de provincie Gelderland weer. De KRW is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Wegen- Bestrijding eikenprocessierups nesten 2020, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Eikenbomen langs provinciale wegen met actuele statusinformatie over bestrijding van eikenprocessierups (epr) in de zomer van 2020. Van de bomen die door Provincie Gelderland worden onderhouden is geregistreerd of inspectie…