13 datasets gevonden voor: ‘windenergie’
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Windenergie bestaand en in aanbouw

Thema('s): energie en milieu
Er zijn locaties waarvoor de provincie met partijen een afspraak heeft over de opwekking van windenergie. Het gaat om locaties waar reeds windturbines staan of vergund zijn. Dit bestand is…
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Windenergie mogelijk

In deze gebieden ziet de provincie op voorhand geen belemmeringen voor de ontwikkeling van windenergie. In overleg met regio's en gemeenten kunnen locaties worden vastgesteld die kunnen worden toegevoegd aan…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Windenergie uitgesloten

Thema('s): energie en milieu
De (nieuw)vestiging van windturbines is binnen dit werkingsgebied niet toegestaan op grond van wettelijke richtlijnen en/of op basis van de provinciale doelen. De provincie staat de plaatsing van windturbines binnen…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Windenergie uitgesloten vanwege wettelijke beperkingen

Thema('s): energie en milieu
In deze gebieden is plaatsing van windturbines niet toegestaan n het kader van wettelijke beperkingen en zal de provincie niet meewerken aan ruimtelijke planvorming hiervoor. Windturbines uitgesloten vanwege wettelijke beperkingen…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Windenergie uitgesloten vanwege provinciale doelen

Thema('s): energie en milieu
In deze gebieden zijn de doelen en kwaliteiten van het gebied niet te combineren met windmolens. De provincie staat de plaatsing van windmolens in deze gebieden niet toe en zal…
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Windenergie niet kansrijk

Voor natuurgebieden (Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone, zie kaart) ziet de provincie grote belemmeringen voor het plaatsen van windturbines. Het bestand is uit de volgende kaartlagen samengesteld : 1.…
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Windenergie kansrijke locaties voor extra ontwikkeling

Deze locaties moeten worden gezien als locaties voor de langere termijn. Aan de ontwikkeling van deze locaties wordt in nauw overleg met de betrokken gemeenten gewerkt. Deze locaties kunnen van…
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Windenergie locaties

Dit zijn locaties waarvoor draagvlak is bij de betrokken gemeenteraden (uitgezonderd Zaltbommel). Samen met de bestaande locaties en de locaties in aanbouw is hiermee voldoende ruimte gereserveerd om de Gelderse…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Windenergie aandachtsgebied

Thema('s): energie en milieu
In diverse gebieden zijn specifieke objecten die aandacht vragen bij de ontwikkeling van een windturbinepark. In deze gebieden is het gesprek met de juiste partijen nodig om de (on)mogelijkheden in…
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Windenergie Solitaire windturbines uitgesloten

In deze gebieden mogen geen windturbines gerealiseerd worden vanwege wettelijke beperkingen of provinciaal beleid. Daarnaast sluit de provincie de oprichting van solitaire windturbines uit in waardevolle open gebieden. Dit bestand…