8 datasets gevonden voor: ‘windenergie’
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Omgevingsvisie- Windenergie mogelijk, Provincie Gelderland

In deze gebieden ziet de provincie op voorhand geen belemmeringen voor de ontwikkeling van windenergie. In overleg met regio's en gemeenten kunnen locaties worden vastgesteld die kunnen worden toegevoegd aan…
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Omgevingsvisie- Windenergie locaties, Provincie Gelderland

Dit zijn locaties waar de provincie een ruimtelijke reservering maakt voor windenergie. Deze locaties kunnen worden beschouwd als aangewezen gronden waarvoor draagvlak is bij de betrokken gemeenteraden (uitgezonderd Zevenaar). Dit…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 19-02-2020

Omgevingsvisie- Windenergie aandachtsgebied, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
In deze gebieden is het gesprek met de juiste partijen nodig om de (on)mogelijkheden in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijk te krijgen. Het bestand is uit de volgende kaartlagen…
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 10-02-2020

Omgevingsvisie- Windenergie niet kansrijk, Provincie Gelderland

Voor natuurgebieden (Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone, zie kaart) ziet de provincie grote belemmeringen voor het plaatsen van windmolens. Het bestand is uit de volgende kaartlagen samengesteld : 1.…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Omgevingsvisie- Windenergie bestaand en in aanbouw, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Er zijn locaties waarvoor de provincie met partijen een afspraak heeft over de opwekking van windenergie. Het gaat om locaties waar reeds windturbines staan of vergund zijn. Dit bestand is…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Omgevingsverordening- Windenergie uitgesloten provinciale doelen, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
In deze gebieden zijn de doelen en kwaliteiten van het gebied niet te combineren met windmolens. De provincie staat de plaatsing van windmolens in deze gebieden niet toe en zal…
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 19-02-2020

Omgevingsvisie- Windenergie Solitaire windturbines uitgesloten, Provincie Gelderland

In deze gebieden mogen geen windturbines gerealiseerd worden vanwege wettelijke beperkingen of provinciaal beleid. Daarnaast sluit de provincie de oprichting van solitaire windturbines uit in waardevolle open gebieden. Dit bestand…
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 19-02-2020

Omgevingsvisie- Windenergie kansrijke locaties voor extra ontwikkeling, Provincie Gelderland

Deze locaties moeten worden gezien als locaties voor de langere termijn. Aan de ontwikkeling van deze locaties wordt in nauw overleg met de betrokken gemeenten gewerkt. Deze locaties kunnen van…