3 datasets gevonden voor: ‘weidevogels’
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 28-03-2020

Omgevingsvisie- Weidevogelgebieden, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
De Weidevogelgebieden zijn een bijzonder onderdeel van de Groene Ontwikkelingszone. De provincie en haar partners willen in de nog perspectiefvolle weidevogelgebieden een landbouwpraktijk stimuleren en instandhouden die rekening houdt met…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 21-03-2020

Fauna- Weidevogeltrend 2006, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Dit is een verouderd bestand waarvan geen nieuwere gegevens (bij ons) voorhanden zijn. Weidevogel trendkaart Gelderland: Verandering in het belang voor weidevogels van 284 telgebieden tussen het tijdvak 1984-1996 (gemiddeld…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 22-03-2020

Fauna- Weidevogelwaardering en Grutto-dichtheid, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Dit is een verouderd bestand waarvan geen nieuwere gegevens (bij ons) voorhanden zijn. Waarde-aanduiding in 7 klassen van de weidevogelgemeenschap. De dichtheid (broedparen per 100ha) van de Grutto is apart…