20 datasets gevonden voor: ‘wegen’
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 26-09-2021

Milieu- Inrichtingen en Vergunningen MPM terreinen, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Terreingrenzen van inrichtingen waarvoor provincie Gelderland de Omgevingsvergunning verleent en de verklaring van geen bedenkingen opstelt. Tevens houdt de provincie toezicht op de naleving van wet- en regelgeving bij de…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 13-09-2021

Omgevingsverordening- Binnenvaart verbod op ontgassen, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand bevat het verbod op het ontgassen te water. Het gaat om een verbod op het ontgassen van restladingdampen van benzeen en bepaalde benzeenhoudende koolwaterstoffen op een vaarweg, vanuit…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 20-09-2021

Verkeer- Gladheidmeldsysteem GMS, provincie Gelderland

Door plaatsing van een gladheidsmeldsysteem met sensoren in het wegdek in een representatief koud gedeelte van het wegennet in het beheergebied, wordt actuele informatie verkregen over de toestand van het…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 21-09-2021

Grenzen- Gemeentelijke Samenwerkingsverbanden, Provincie Gelderland

Bestand met de samenwerkingsverbanden tussen gemeenten.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 26-09-2021

Natuur- Kernen wet natuurbescherming, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
De Provincie garandeert niet dat dit bestand de meest actuele vastgestelde situatie per gemeente bevat. De gemeenten zijn zelf eigenaar van de bestanden, die aan dit samengestelde bestand ten grondslag…
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 21-09-2021

Verkeer- Benzinepompen langs provinciale wegen, provincie Gelderland

Dit bestand bevat de motorbrandstofverkooppunten (benzinepompen) gelegen langs de provinciale wegen. Tevens wordt de naam van de oliemaatschappij aangegeven.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 20-09-2021

Milieu- Inrichtingen en Vergunningen MPM (punt locaties), provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de inrichtingen weer waarvoor de provincie Gelderland nog bevoegd gezag is.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 13-09-2021

Vervoer- Buslijnen, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand bevat de buslijnen in provincie Gelderland. Bij elke buslijn zijn een aantal kenmerken bijgehouden, zoals het concessiegebied waartoe de buslijn behoort, begin- en eindbestemming en richting. Dienstregeling jaar…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 13-09-2021

Omgevingsverordening- Ammoniakbuffergebied, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Dit bestand bevat het gebied waar de provincie als doel de randvoorwaarden te creĆ«ren voor duurzame niet-grondgebonden landbouw; wordt opgenomen op de themakaart Regels Landbouw. Dit bestand is vastgesteld door…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 13-09-2021

Omgevingsverordening- Weidevogelgebieden, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
De provincie en haar partners willen in de nog perspectiefvolle weidevogelgebieden een landbouwpraktijk stimuleren en instandhouden die rekening houdt met weidevogels. De bescherming van weidevogels staat in deze gebieden voorop.…