12 datasets gevonden voor: ‘waterplannen’
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Natuurwateren

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand betreft het gebied natuurwateren. Het Regionaal Waterprogramma is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 januari 2022.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Grondwaterfluctuatiezones

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand betreft het gebied grondwaterfluctuatiezones. Het Regionaal Waterprogramma is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 januari 2022.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Overige wateren

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand betreft het gebied overige wateren. Het Regionaal Waterprogramma is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 januari 2022.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Kaderrichtlijn Water - Grondwaterlichamen

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand betreft het gebied KRW - Grondwaterlichamen. Het Regionaal Waterprogramma is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 januari 2022.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Natte landnatuur

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand betreft het gebied natte landnatuur in Gelderland. Het Regionaal Waterprogramma is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 januari 2022.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Kaderrichtlijn Water - Grondwaterverontreiniging

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand betreft het grondwaterverontreiniging Gelderland. Het Regionaal Waterprogramma is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 januari 2022.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Dijkversterking en gebiedsontwikkeling Rivierengebied

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand betreft de dijkversterking en gebiedsontwikkeling Rivierengebied. Het Regionaal Waterprogramma is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 januari 2022.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Bescherming natte landnatuur

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand betreft het gebied beschermingszones natte landnatuur. Het Regionaal Waterprogramma is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 januari 2022.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Kaderrichtlijn Water - Oppervlaktewater

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand betreft het gebied KRW - oppervlaktewaterlichamen. Het Regionaal Waterprogramma is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 januari 2022.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Kaderrichtlijn Water - Bescherming openbare drinkwatervoorziening

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand betreft het gebied grondwaterbeschermingszones, oppervlaktewater voor drinkwater. Het Regionaal Waterprogramma is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 januari 2022.