3 datasets gevonden voor: ‘wateroverlast’
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 16-05-2020

Omgevingsvisie- Waterberging, Provincie Gelderland

Thema('s): water
De provincie en haar partners willen zo veel mogelijk voorkomen dat inundatie vanuit watergangen leidt tot wateroverlast. Hiervoor worden Waterbergingsgebieden ingericht. De Omgevingsvisie is op 9 juli 2014 vastgesteld door…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 17-05-2020

Grondwater- Waterkans geschiktheid stedelijke uitbreiding, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de geschiktheid van stedelijke uitbreiding weer op basis van ophoging, infiltratie, rivierkwel, afbouw onttrekkingen >= 100000 M3/jaar. Rivierenland is gebaseerd op Kansenkaart Rivierenland.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 17-05-2020

Grondwater- Waterkans geschiktheid stedelijke uitbreiding incl. klimaat, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de geschiktheid van stedelijke uitbreiding weer op basis van ophoging, infiltratie, rivierkwel, afbouw onttrekkingen >= 100000 M3/jaar en klimaatscenario 2050.