2 datasets gevonden voor: ‘waternatuur’
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Natte landnatuur

Thema('s): energie en milieu
De provincie en haar partners streven er samen naar om de ecologische diversiteit van de natte landnatuur als onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk duurzaam in stand te houden en zo…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsverordening- Functies afhankelijk van goed waterbeheer (vlakken)

Thema('s): energie en milieu
De waterfuncties vlakken(Beschermingszone natte landnatuur, Natte landnatuur, Water als verbinder, Hoogst ecologisch niveau wateren (HEN) en Specifiek ecologische doelstelling wateren (SED)) zijn afhankelijk van goed waterbeheer. Gedeputeerde Staten kunnen op…