1 dataset gevonden voor: ‘waterleidingbedrijven’
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Water- Meetnet- Grondwaterkwantiteit- Primair, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft het Provinciaal Primair grondwaterstandsmeetnet weer op basis van veldwerk en waarnemingen middels Waterleidingbedrijf Vitens (NWG en WG). Door Gedeputeerde Staten in 2009 vastgesteld.