96 datasets gevonden voor: ‘water’
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 22-03-2020

Omgevingsvisie- Waterberging, Provincie Gelderland

Thema('s): water
De provincie en haar partners willen zo veel mogelijk voorkomen dat inundatie vanuit watergangen leidt tot wateroverlast. Hiervoor worden Waterbergingsgebieden ingericht. De Omgevingsvisie is op 9 juli 2014 vastgesteld door…
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 21-03-2020

Omgevingsverordening- Waterwingebieden, provincie Gelderland

Thema('s): water
​De waterwingebieden zijn de zones direct rondom de winputten met water dat binnen 1 jaar wordt opgepompt. Deze beschermde gebieden betreft de zone die de winputten en de directe omgeving…
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 11-03-2020

Omgevingsvisie- Waterwingebieden, provincie Gelderland

Thema('s): water
De waterwingebieden zijn de zones direct rondom de winputten met water dat binnen 1 jaar wordt opgepompt.Deze beschermde gebieden betreft de zone die de winputten en de directe omgeving daarvan…
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 11-03-2020

Waterwegen- Vaarwegen goederenvervoer, Provincie Gelderland

Thema('s): water
In Gelderland gelegen vaarwegen naar vaarklassen.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 28-03-2020

Grondwater- Waterkans geschiktheid stedelijke uitbreiding, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de geschiktheid van stedelijke uitbreiding weer op basis van ophoging, infiltratie, rivierkwel, afbouw onttrekkingen >= 100000 M3/jaar. Rivierenland is gebaseerd op Kansenkaart Rivierenland.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 21-03-2020

Omgevingsverordening- Nieuwe Hollandse Waterlinie, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Een bestemmingsplan voor gronden die onderdeel uitmaken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals aangegeven op de kaart Regels Landschap maakt ten opzichte van het ten tijde van de inwerkingtreding van…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 28-03-2020

Water- Kaderrichtlijn- Grondwaterlichamen groot, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de grondwaterlichamen indeling (regio's) van de kaderrichtlijn water weer. De Kaderrichtlijn Water (KRW), is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het grond- en…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 28-03-2020

Water- Kaderrichtlijn- Meetnet grondwaterkwaliteit, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
​Het bestand geeft de meetlocaties van de grondwaterstanden Kaderrichtlijn Water (KRW) binnen de provincie Gelderland weer. De KRW is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 11-03-2020

Kaderrichtlijn Water- Oppervlaktewater lichamen lijn, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de oppervlaktewaterlichamen wateren en plassen van de kaderrichtlijn water weer. De Kaderrichtlijn Water (KRW), is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het grond-…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 11-03-2020

Water- Kaderrichtlijn- Meetnet grondwaterkwantiteit, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
​Het bestand geeft de meetlocaties van de grondwaterstanden Kaderrichtlijn Water (KRW) binnen de provincie Gelderland weer. De KRW is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het…