82 datasets gevonden voor: ‘verkeer en vervoer’
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Grenzen- Verkeer en vervoer regio's, Provincie Gelderland

De Regionale Actieprogramma’s (RAP) Verkeer en Vervoer bieden een overzicht van de projecten die in de verschillende regio’s spelen op het gebied van verkeer en vervoer. Het zijn niet alleen…
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Vervoer- Bushaltes gebieden, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Bestand bevat de contouren van bushaltes ten behoeve van het onderhoudsbestek bushaltes.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Vervoer- Bushaltes, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand bevat de bushaltes met hun administratieve en fysieke kenmerken. De volgende haltes zijn opgenomen in het bestand: - Haltes langs wegen waar provincie Gelderland de wegbeheerder is -…
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Vervoer- Buslijnen, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand bevat de buslijnen in provincie Gelderland. Bij elke buslijn zijn een aantal kenmerken bijgehouden, zoals het concessiegebied waartoe de buslijn behoort, begin- en eindbestemming en richting. Dienstregeling jaar…
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Vervoer- Spoorstations, Provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Het bestand geeft de bestaande en geprojecteerde spoorwegstations in Gelderland en omliggende provincies weer. Met geprojecteerde spoorwegstations wordt bedoeld dat ze mogelijk worden aangelegd. In het bestand wordt onderscheid gemaakt…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Vervoer- Concessiegebieden-OV in Gelderland

Het bestand geeft de concessiegebieden openbaar vervoer in Gelderland weer. Een concessie is het exclusieve recht aan een vervoerder om voor een bepaalde periode bepaalde openbaar vervoerdiensten te leveren. De…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Vervoer- Spoorlijnen (Regionaal), Provincie Gelderland

Overzicht van spoorlijnen, binnen Gelderland opgesplits in Baanvakken. Spoorlijnen ingedeeld naar concessie en typt (regionale, HSL, Betuwelijn e.d.)
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Vervoer- Kwaliteitsnet Goederenvervoer Gelderland punten

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand kwaliteitsnet bestaat uitpuntlocaties aangegeven waar de transporteurs in Gelderland hinder ondervinden als gevolg van congestie. Informatie verzameld in voorjaar 2013 via e-mail.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Vervoer- Kwaliteitsnet Goederenvervoer Gelderland lijnen

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand bevat het kwaliteitsnet deze wordt gevormd door verbindingen te leggen tussen het hoofdwegennet en de economische centra.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Verkeer- Verkeersongevallen letseldichtheid, provincie Gelderland

Dit bestand bevat per traject een aantal indicatoren die te maken hebben met ongevallen. Indicatoren zijn gebaseerd op het gemiddelde aantal ongevallen over de afgelopen 3 jaar, 2014 t/m 2016.