2 datasets gevonden voor: ‘veiligheidszorg’
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Dijktrajecten

Thema('s): energie en milieu
Samen met onze partners werken we aan veilige regionale waterkeringen in Gelderland. We leggen de omgevingswaarden (veiligheidsnormen) voor regionale waterkeringen vast in onze Omgevingsverordening. De waterschappen beheren deze keringen en…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Grenzen- Veiligheidsregio's in Gelderland

Een veiligheidsregio is in Nederland een gebied waarin wordt samengewerkt door verschillende besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen…