2 datasets gevonden voor: ‘subsidies’
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 15-04-2023

Natuurbeheerplan 2022- Leefgebieden Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Natuurbeheerplan 2022 zijn de begrenzingen voor de leefgebieden t.b.v. het Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer. Deze objectklasse wordt gebruikt om de buitengrens aan te geven waar het Agrarisch…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Windenergie aandachtsgebied

Thema('s): energie en milieu
In diverse gebieden zijn specifieke objecten die aandacht vragen bij de ontwikkeling van een windturbinepark. In deze gebieden is het gesprek met de juiste partijen nodig om de (on)mogelijkheden in…