3 datasets gevonden voor: ‘stroomgebieden’
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Water- Stroomgebieden (Hoofd, Deel en Sub)

Thema('s): water
Het bestand geeft de hoofdstroomgebieden, deelstroomgebieden en substroomgebiedenweer.
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Bescherming oppervlakte drinkwater

Thema('s): water
Dit bestand bevat oppervlaktewateren die beschermd worden i.v.m. de drinkwatervoorziening.In Gelderland wordt oppervlaktewater ingezet voor de openbare drinkwatervoorziening. Dit gebeurt door infiltratie van oppervlaktewater. Hierbij worden ook de nadelige effecten…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Water- Kaderrichtlijn- Regio-indeling

Dit bestand geeft de deelstroomgebieden indeling (regio's Gelderland) Kaderrichtlijn water weer. De Kaderrichtlijn Water (KRW), is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater…