5 datasets gevonden voor: ‘spoorwegen’
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 06-04-2022

Wegen- Spoorwegkruisingen provinciale wegen, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Overzicht van spoorlijnen kruisende provinciale wegen in Gelderland.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Vervoer- Spoorstations, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Het bestand geeft de bestaande en geprojecteerde spoorwegstations in Gelderland en omliggende provincies weer. Met geprojecteerde spoorwegstations wordt bedoeld dat ze mogelijk worden aangelegd. In het bestand wordt onderscheid gemaakt…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Vervoer- Spoorlijnen, provincie Gelderland

Overzicht van spoorlijnen, binnen Gelderland opgesplits in Baanvakken. Spoorlijnen ingedeeld naar concessie en typt (regionale, HSL, Betuwelijn e.d.)
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Historische geografie Gelderland (lijn), provincie Gelderland

Thema('s): recreatie en sport
Het bestand bevat historische lijnelementen in het Gelderse cultuurlandschap. Historische lijnelementen maken deel uit van de culturele infrastructuur. Het stelsel van infrastructurele lijnelementen zorgt voor fysieke samenhang in het landschap…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 10-04-2022

Omgevingsvisie- Windenergie aandachtsgebied

Thema('s): energie en milieu
In diverse gebieden zijn specifieke objecten die aandacht vragen bij de ontwikkeling van een windturbinepark. In deze gebieden is het gesprek met de juiste partijen nodig om de (on)mogelijkheden in…