5 datasets gevonden voor: ‘rivieren’
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Veiligheid- Opstapplaatsen voor hulpverleningschepen

Thema('s): water
Het bestand geeft de opstapplaatsen voor hulpverleningsschepen in Gelderland weer.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Dijkversterking en gebiedsontwikkeling Rivierengebied

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand betreft de dijkversterking en gebiedsontwikkeling Rivierengebied. Het Regionaal Waterprogramma is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 januari 2022.
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Beroepsscheepvaart Gelderse wateren

Thema('s): water
Dit bestand bevat de Gelderse rivieren die onder het beheer van de Provincie Gelderland vallen en waar beroepsvaart plaatsvindt. De provincie en haar partners streven samen naar het instandhouden van…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsverordening- Binnenvaart verbod op ontgassen

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand bevat het verbod op het ontgassen te water. Het gaat om een verbod op het ontgassen van restladingdampen van benzeen en bepaalde benzeenhoudende koolwaterstoffen op een vaarweg, vanuit…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsverordening- Binnenvaart verbod op ontgassen vlakken

Thema('s): energie en milieu
Dit vlakkenbestand bevat het verbod op het ontgassen te water. Het gaat om een verbod op het ontgassen van restladingdampen van benzeen en bepaalde benzeen houdende koolwaterstoffen op een vaarweg,…