3 datasets gevonden voor: ‘rijkswegen’
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 11-07-2020

Wegen- Rijkswegen 10.000, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Het bestand geeft de rijkswegen met daaraan gekoppeld hectometrering weer.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 11-07-2020

Verkeer- Netwerkvisie provinciale wegen lijnen, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Functioneel kader wegennet Gelderland. Wegennetvisie Gelderland is het regionale hoofdwegennet beschreven en getekend op kaarten. Dat zijn voornamelijk provinciale wegen, maar ook de Rijkswegen en een aantal gemeentelijke wegen vervullen…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 11-07-2020

Omgevingsvisie- Windenergie aandachtsgebied, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
In diverse gebieden zijn specifieke objecten die aandacht vragen bij de ontwikkeling van een windturbinepark. In deze gebieden is het gesprek met de juiste partijen nodig om de (on)mogelijkheden in…