205 datasets gevonden voor: ‘provincies’
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 22-11-2020

Wegen- provinciale wegen strooiroutes, provincie Gelderland

De provinciale strooiroutes bevat de dekking van provinciale wegen waar Provincie Gelderland strooit en de dekking door derden. Bij het uitvoeren van de strooiroutes worden fietspaden eveneens meegenomen. Deze laag…
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 21-11-2020

Cultuurhistorie- Molenbiotopen, provincie Gelderland

Thema('s): recreatie en sport
Dit bestand bevat de molenbiotopen met een aantal kenmerken, zoals naam, locatie, type en de score - goed, aanvaardbaar, matig, bedenkelijk of slecht-. De provincies Groningen, Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-11-2020

Omgevingsverordening- Binnenvaart verbod op ontgassen, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand bevat het verbod op het ontgassen te water. Het gaat om een verbod op het ontgassen van restladingdampen van benzeen en bepaalde benzeenhoudende koolwaterstoffen op een vaarweg, vanuit…
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 21-11-2020

Wegen- Provinciale wegen 1.000, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Het bestand bevat de provinciale wegen van provincie Gelderland gedigitaliseerd op een schaal van 1:1.000.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 22-11-2020

Wegen- Provinciale trajecten lijnen, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Assen, van de provinciale wegen, gebaseerd op Grootschalige Topografie Gelderland. Met trajectsnummers, Planjaren en provinciale wegnummers. Daarnaast is de regiovervoersindeling vermeld.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 22-11-2020

Verkeer- Duurzaam veilige profielen provinciale wegen, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand geeft de indeling van provinciale wegen in duurzaam veilige profielen.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 22-11-2020

Verkeer- Maximumsnelheid op provinciale wegen, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Het bestand geeft de wettelijk toegestane maximumsnelheid op provinciale wegen weer, verdeeld in de snelheid op de linker- en rechterrijbaan.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 21-11-2020

Wegen- gemeentelijk provinciale strooiroutes, provincie Gelderland

De dekking van de gemeentelijke strooiroutes bevat de gemeentelijke wegen waar Provincie Gelderland strooit. Deze laag is deel 2/2 van de totale dekking door de provincie Gelderland. Deel 1 is…
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 22-11-2020

Verkeer- Netwerkvisie provinciale wegen lijnen, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Functioneel kader wegennet Gelderland. Wegennetvisie Gelderland is het regionale hoofdwegennet beschreven en getekend op kaarten. Dat zijn voornamelijk provinciale wegen, maar ook de Rijkswegen en een aantal gemeentelijke wegen vervullen…
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 21-11-2020

Wegen- Spoorwegkruisingen provinciale wegen, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Overzicht van spoorlijnen kruisende provinciale wegen in Gelderland.