9 datasets gevonden voor: ‘oppervlaktewater’
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 22-03-2020

Omgevingsvisie- Oppervlaktewaterlichamen vlak, Provincie Gelderland

Thema('s): water
De provincie en haar partners streven samen naar herstel en behoud van de kwaliteit van het oppervlaktewater in Gelderland, waarbij ten minste voldaan wordt aan de normen van de Europese…
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 21-03-2020

Omgevingsvisie- Oppervlaktewaterlichamen lijnen, Provincie Gelderland

Thema('s): water
De provincie en haar partners streven samen naar herstel en behoud van de kwaliteit van het oppervlaktewater in Gelderland, waarbij ten minste voldaan wordt aan de normen van de Europese…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 11-03-2020

Kaderrichtlijn Water- Oppervlaktewater lichamen lijn, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de oppervlaktewaterlichamen wateren en plassen van de kaderrichtlijn water weer. De Kaderrichtlijn Water (KRW), is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het grond-…
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 22-03-2020

Omgevingsvisie- Bescherming oppervlakte drinkwater, Provincie Gelderland

Thema('s): water
Dit bestand bevat oppervlaktewateren die beschermd worden i.v.m. de drinkwatervoorziening.In Gelderland wordt oppervlaktewater ingezet voor de openbare drinkwatervoorziening. Dit gebeurt door infiltratie van oppervlaktewater. Hierbij worden ook de nadelige effecten…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 28-03-2020

Grenzen- Gebieden Provinciaal MeerJaren Programma (PMJP), Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de plaatsing van de PMJP-gebieden (Provinciaal MeerJaren Programma 2007-2013) weer. Gebiedsgerichte aanpak voor het realiseren PMJP doelen : EHS, milieutekorten, verdroging, vermesting, verzuring, duurzame landbouw, recreatie, nationale…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 28-03-2020

Water- Kaderrichtlijn- Grondwaterlichamen groot, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de grondwaterlichamen indeling (regio's) van de kaderrichtlijn water weer. De Kaderrichtlijn Water (KRW), is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het grond- en…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 28-03-2020

Water- Kaderrichtlijn- Meetnet grondwaterkwaliteit, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
​Het bestand geeft de meetlocaties van de grondwaterstanden Kaderrichtlijn Water (KRW) binnen de provincie Gelderland weer. De KRW is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 11-03-2020

Water- Kaderrichtlijn- Meetnet grondwaterkwantiteit, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
​Het bestand geeft de meetlocaties van de grondwaterstanden Kaderrichtlijn Water (KRW) binnen de provincie Gelderland weer. De KRW is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 11-03-2020

Water- Kaderrichtlijn- Regio-indeling, provincie Gelderland

Dit bestand geeft de deelstroomgebieden indeling (regio's Gelderland) Kaderrichtlijn water weer. De Kaderrichtlijn Water (KRW), is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater…