15 datasets gevonden voor: ‘natuurbeheer’
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Natuurbeheerplan 2021- Beheergebied, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Natuurbeheerplan 2021 is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage geleverd aan het gebied. De bijbehorende beheerpakketten zijn…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Natuur- SNL rapportage gebieden, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Rapportagegebieden SNL (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) natuur met rapportagejaar. Gebieden van de provincie Gelderland waarover in de betreffende jaren wordt gerapporteerd over de natuurkwaliteit van beheertypen.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Ontwerp Natuurbeheerplan 2022- Beheergebied, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage geleverd aan het gebied. De bijbehorende beheerpakketten…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Ontwerp Natuurbeheerplan 2022- Leefgebieden Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 zijn de begrenzingen voor de leefgebieden t.b.v. het Argrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Deze objectklasse wordt gebruikt om de buitengrens aan te geven waar het…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Omgevingsvisie- Rustgebieden voor winterganzen, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand bevat de vastgestelde rustgebieden voor winterganzen. De begrenzing van de rustgebieden komt in de plaats van een eerdere begrenzing van zogenaamde ganzenfoerageergebieden. De provincie en haar partners willen…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Omgevingsvisie- Ecologische verbindingszones, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
De ecologische verbindingszones (evz's) zijn een bijzonder onderdeel van de kernkwaliteiten van Gelders Natuurnetwerk (GNN) en Groene Ontwikkelzone (GO). Zij moeten voor een deel nog in de Groene Ontwikkelzone worden…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-07-2021

Natuurbeheerplan 2021- Leefgebieden Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Natuurbeheerplan 2021 zijn de begrenzingen voor de leefgebieden t.b.v. het Argrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Deze objectklasse wordt gebruikt om de buitengrens aan te geven waar het Argrarisch…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Omgevingsvisie- Gelders natuurnetwerk, provincie Gelderland

De provincie beschermt het Gelders Natuurnetwerk (GNN) dit is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Dit Gelders Natuurnetwerk bestaat uit alle…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Omgevingsvisie- Windturbines in GNN onder voorwaarden, provincie Gelderland

Uitzonderingen op het verbod op nieuwvestiging van windturbines binnen het Gelders natuurnetwerk GNN is onder voorwaarden mogelijk. Voor een beperkt aantal ontwikkelingen wordt een uitzondering gemaakt, alleen in de voor…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Omgevingsverordening- Gelders natuurnetwerk (GNN), provincie Gelderland

De provincie beschermt het Gelders natuurnetwerk dit is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Dit Gelders natuurnetwerk bestaat uit alle terreinen…