120 datasets gevonden voor: ‘natuur’
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 11-07-2020

Natura 2000- Habitattypen, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Dit bestand geeft de habitattypen (conform Habitatrichtlijn 92/43/EEG) weer in Natura 2000 gebieden die geheel of gedeeltelijk in Gelderland liggen. Het bevat alleen de Natura 2000 gebieden waarvoor de provincie…
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 11-07-2020

Omgevingsvisie- Windenergie niet kansrijk, provincie Gelderland

Voor natuurgebieden (Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone, zie kaart) ziet de provincie grote belemmeringen voor het plaatsen van windturbines. Het bestand is uit de volgende kaartlagen samengesteld : 1.…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 11-07-2020

Omgevingsvisie- Zoekgebied nieuwe natuur, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Een zoekgebied nieuwe natuur van 7.300 hectare, voor 5.300 hectare nog te realiseren nieuwe natuur. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 13 december 2017 vastgesteld.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 11-07-2020

Natuur- SNL rapportage gebieden, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Rapportagegebieden SNL (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) natuur met rapportagejaar. Gebieden van de provincie Gelderland waarover in de betreffende jaren wordt gerapporteerd over de natuurkwaliteit van beheertypen.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 11-07-2020

Natuurbeheerplan 2020- Leefgebieden Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Natuurbeheerplan 2020 zijn de begrenzingen voor de leefgebieden t.b.v. het Argrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Deze objectklasse wordt gebruikt om de buitengrens aan te geven waar het Argrarisch…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 11-07-2020

Ontwerp Natuurbeheerplan 2021- Leefgebieden Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 zijn de begrenzingen voor de leefgebieden t.b.v. het Argrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Deze objectklasse wordt gebruikt om de buitengrens aan te geven waar het…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 11-07-2020

Omgevingsverordening- Gelders natuurnetwerk, Inspire Gelderland

De provincie beschermt het Gelders Natuurnetwerk dit is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Dit Gelders Natuurnetwerk bestaat uit alle terreinen…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 12-07-2020

Natuurbeheerplan 2020- Beheergebied Ambitie, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Natuurbeheerplan is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage geleverd aan het gebied. De bijbehorende beheerpakketten zijn gebaseerd…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 11-07-2020

Ontwerp Natuurbeheerplan 2021- Beheergebied Ambitie, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Ontwerp Natuurbeheerplan is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage geleverd aan het gebied. De bijbehorende beheerpakketten zijn…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 11-07-2020

Omgevingsvisie- Groene ontwikkelingszone, provincie Gelderland

De provincie wil de ontwikkeling van functiecombinaties van natuur met andere functies mogelijk maken wanneer deze substantieel bijdragen aan versterking van de ecologische samenhang van de natuur van het Gelders…