131 datasets gevonden voor: ‘natuur’
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 06-01-2023

Natura 2000- Habitattypen, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Dit bestand geeft de habitattypen (conform Habitatrichtlijn 92/43/EEG) weer in Natura 2000 gebieden die geheel of gedeeltelijk in Gelderland liggen. Het bevat alleen de Natura 2000 gebieden waarvoor de provincie…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 07-02-2023

Bodem- Stuifzandkaart van Nederland in de periode 2007 en 2018

Thema('s): energie en milieu
Deze kaart geeft het landgebruik van zandverstuivingen in Nederland en de veranderingen daarin weer tussen 2007 en 2018. Drie typen landgebruik worden onderscheiden: kaal zand, open terrein, en bos. Als…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Natura 2000- Veluwse vennen en venen

Thema('s): energie en milieu
Door de provincie Gelderland wordt gewerkt aan het herstelprogramma Vennen en Venen N2000 Veluwe. Om de habitattypen te kunnen beoordelen is data nodig.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 31-03-2023

Natura 2000- Recreatiezonering op de Veluwe

Thema('s): energie en milieu
Kaart bedoeld voor een goede balans tussen natuur en recreatie d.m.v. zonering A, B, C en D. Vastgesteld op 9-6-2022.
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Windenergie niet kansrijk

Voor natuurgebieden (Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone, zie kaart) ziet de provincie grote belemmeringen voor het plaatsen van windturbines. Het bestand is uit de volgende kaartlagen samengesteld : 1.…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Zoekgebied nieuwe natuur

Thema('s): natuur en landschap
Een zoekgebied nieuwe natuur van 7.300 hectare, voor 5.300 hectare nog te realiseren nieuwe natuur. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 13 december 2017 vastgesteld.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 20-01-2023

Natuur- SNL monitoring gebieden

Thema('s): natuur en landschap
Monitoring gebieden SNL (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) natuur met inventarisatiejaar. Gebieden van de provincie Gelderland waarover in de betreffende jaren de monitoring gepland is voor de natuurkwaliteit van SNL beheertypen.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 15-04-2023

Natuurbeheerplan 2022- Leefgebieden Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Natuurbeheerplan 2022 zijn de begrenzingen voor de leefgebieden t.b.v. het Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer. Deze objectklasse wordt gebruikt om de buitengrens aan te geven waar het Agrarisch…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Natuurbeheerplan 2023- zoekgebied Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Natuurbeheerplan 2023 zijn de begrenzingen voor de leefgebieden t.b.v. het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Dit onderdeel wordt gebruikt om de buitengrens aan te geven waar het Agrarisch…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-04-2023

Ontwerp Natuurbeheerplan 2024- zoekgebied Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2024 zijn de begrenzingen voor de leefgebieden t.b.v. het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Dit onderdeel wordt gebruikt om de buitengrens aan te geven waar het…