6 datasets gevonden voor: ‘monumenten’
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsverordening- Molenbiotoop

Thema('s): recreatie en sport
De molenbiotoop is het gebied rondom een historische of monumentale molen met een straal van 400 meter gerekend vanaf het middelpunt van de molen. In bestemmingsplannen die betrekking hebben op…
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Cultuurhistorie- Historische Bouwkundige Monumenten (Gem. en Rijks)

Thema('s): recreatie en sport
Dit bestand bevat alle door het rijk en gemeenten beschermde gebouwen en objecten van vóór 1960 in Gelderland. De oudste monumenten dateren van 5300 voor de jaartelling. Dat zijn de…
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Cultuurhistorie- Beschermde stads- en dorpsgezichten (inventarisatie)

Thema('s): recreatie en sport
Dit bestand bevat een inventarisatie van stads- en dorpsgezichten met hun kenmerken. Deze inventarisatie bevat ook de objecten uit het Monumenten Selectie Project (MSP).
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Cultuurhistorie- Beschermde stads- en dorpsgezichten

Thema('s): recreatie en sport
Het bestand bevat de beschermde stads- en dorpsgezichten in Gelderland met hun kenmerken.
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Cultuurhistorie- DNA-kaart, Punt identiteiten

Thema('s): recreatie en sport
Bestand met diverse punt identiteiten, zoals kasteel, molen, fort etc. opgenomen in de zogenaamde DNA-kaart.In het cultuurhistorische beleid van de provincie Gelderland ‘Belvoir’ is Gelderland ingedeeld in tien Belvoirgebieden. Ieder…
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Cultuurhistorie- DNA-kaart, Grenzen en Bebouwing

Thema('s): recreatie en sport
Bestand met grens en bebouwing identiteiten opgenomen in de zogenaamde In het cultuurhistorische beleid van de provincie Gelderland ‘Belvoir’ is Gelderland ingedeeld in tien Belvoirgebieden. Ieder gebied heeft zijn eigen…