98 datasets gevonden voor: ‘milieu’
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 06-04-2022

Milieu- Inrichtingen en Vergunningen MPM (punt locaties), provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de inrichtingen weer waarvoor de provincie Gelderland nog bevoegd gezag is.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 01-04-2022

Milieu- Bodem Stortplaatsen Nazorg Wm, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de stortplaatsen die vallen onder de Wet Milieubeheer (Wm) weer.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 06-04-2022

Milieu- Bodem Baggerdepots, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de baggerdepots (opslagplaatsen van bagger) weer die onder de Wet Milieubeheer (Wm) vallen. Bagger is materiaal dat in voedselrijk water ontstaat uit de resten van planten, (kiezel)wieren…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-04-2022

Milieu- Inrichtingen en Vergunningen MPM terreinen, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Terreingrenzen van inrichtingen waarvoor provincie Gelderland de Omgevingsvergunning verleent en de verklaring van geen bedenkingen opstelt. Tevens houdt de provincie toezicht op de naleving van wet- en regelgeving bij de…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Milieu- Geurcontouren bedrijven, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand bevat de geurcontouren van bedrijven of inrichtingen waarvoor de provincie Gelderland de milieuvergunning verleent. In het bestand zijn de provinciale (industriĆ«le) bedrijven opgenomen, waarvan bekend is dat zij…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Milieu- Bodem Voormalige stortplaatsen (NAVOS), provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand bevat de contouren van voormalige stortplaatsen in Gelderland. Aan de contouren zijn algemene gegevens gekoppeld. Locatiespecifieke gegevens zijn verkrijgbaar bij de inhoudelijk databeheerder van dit bestand. Het betreft…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 01-04-2022

Milieu- Meetlocaties Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML), provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de meetlocaties van het landelijk meetnet luchtkwaliteit in Gelderland weer. Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) zorgt voor de continue monitoring van de milieukwaliteit in het luchtcompartiment. De…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Milieu- Bodem Inpassing stortplaatsen, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de locaties van voormalige stortplaatsen weer die (na 2004) een (hernieuwde) inpassing hebben gekregen in het landschap.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 08-06-2022

Verkeer- Luchtvaart ontheffingen Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Bestand bevat in het kader van het natuurbeleid de te vermijden gebieden voor luchtvaartuigen.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Geluid- Geluidsreductie verharding, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Trajecten van provinciale wegen die voorzien zijn van een geluiddempende toplaag.