16 datasets gevonden voor: ‘milieu’
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 19-02-2020

Milieu- Hemelhelderheid, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
De waarden in het bestand geven de mate van lichtintensiteit aan de hemel weer, die het gevolg is van zowel natuurlijke als kunstmatige bronnen (verlichting). Het gebrek aan echte nachtelijke…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Milieu- Geurcontouren bedrijven, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand bevat de geurcontouren van bedrijven of inrichtingen waarvoor de provincie Gelderland de milieuvergunning verleent. In het bestand zijn de provinciale (industriële) bedrijven opgenomen, waarvan bekend is dat zij…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Milieu- Hemelhelderheid puntmeting, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
De waarden in het bestand geven de mate van lichtintensiteit aan de hemel weer, die het gevolg is van zowel natuurlijke als kunstmatige bronnen (verlichting). Het gebrek aan echte nachtelijke…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Milieu- Bodem Baggerdepots, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de baggerdepots (opslagplaatsen van bagger) weer die onder de Wet Milieubeheer (Wm) vallen. Bagger is materiaal dat in voedselrijk water ontstaat uit de resten van planten, (kiezel)wieren…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Milieu- Projecten luchtkwaliteit RSL, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Locaties van projecten van het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Gelderland (RSL). Het RSL programma Gelderland wil via maatregelen huidige knelpunten luchtkwaliteit oplossen en toekomstige knelpunten voorkomen. Daarnaast wil het programma ruimtelijke…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Milieu Energie- Zonneatlas, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand geeft de geschiktheid van het dakoppervlak weer voor het plaatsen van fotovoltaïsche cel cellen (zonnepanelen).
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Milieu Energie- Kansen Gelderland gemeenten, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de verschillende energievormen weer van Gelderse gemeenten weer, Dit bestand bevat informatie over biomassa en zonne-energie.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Milieu- Bodem Voormalige stortplaatsen (NAVOS), Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand bevat de contouren van voormalige stortplaatsen in Gelderland. Aan de contouren zijn algemene gegevens gekoppeld. Locatiespecifieke gegevens zijn verkrijgbaar bij de inhoudelijk databeheerder van dit bestand. Het betreft…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Milieu- Meetlocaties Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML), Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de meetlocaties van het landelijk meetnet luchtkwaliteit in Gelderland weer. Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) zorgt voor de continue monitoring van de milieukwaliteit in het luchtcompartiment. De…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Milieu- Inrichtingen en Vergunningen MPM (punt locaties), Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de inrichtingen weer waarvoor de provincie Gelderland nog bevoegd gezag is.