20 datasets gevonden voor: ‘milieu’
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Milieu- Hemelhelderheid, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
De waarden in het bestand geven de mate van lichtintensiteit aan de hemel weer, die het gevolg is van zowel natuurlijke als kunstmatige bronnen (verlichting). Het gebrek aan echte nachtelijke…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Milieu Energie- Zonneatlas, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand geeft de geschiktheid van het dakoppervlak weer voor het plaatsen van fotovoltaïsche cel cellen (zonnepanelen).
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Milieu- Bodem Asbestkansen in de bodem, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Dit betreft een bestand waarin feitelijke informatie, met name gegevens over de occupatiegeschiedenis en type bebouwing, is vertaald naar de kans op het voorkomen van asbest in de bodem. Het…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Milieu- Hemelhelderheid puntmeting, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
De waarden in het bestand geven de mate van lichtintensiteit aan de hemel weer, die het gevolg is van zowel natuurlijke als kunstmatige bronnen (verlichting). Het gebrek aan echte nachtelijke…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Milieu- Inrichtingen en Vergunningen MPM terreinen, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Terreingrenzen van inrichtingen waarvoor provincie Gelderland de Omgevingsvergunning verleent en de verklaring van geen bedenkingen opstelt. Tevens houdt de provincie toezicht op de naleving van wet- en regelgeving bij de…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Milieu- Geurcontouren bedrijven, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand bevat de geurcontouren van bedrijven of inrichtingen waarvoor de provincie Gelderland de milieuvergunning verleent. In het bestand zijn de provinciale (industriële) bedrijven opgenomen, waarvan bekend is dat zij…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Milieu- Bodem Baggerdepots, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de baggerdepots (opslagplaatsen van bagger) weer die onder de Wet Milieubeheer (Wm) vallen. Bagger is materiaal dat in voedselrijk water ontstaat uit de resten van planten, (kiezel)wieren…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Milieu- Bodem Asbest inventarisatie (vlakken), Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Dit betreft een bestand waarin informatie is geïnventariseerd welke een aanwijzing kan zijn voor de (mogelijke) aanwezigheid van asbest in de bodem. In dit geval betreffen het vlakbronnen met feitelijke…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Milieu- Bodem Voormalige stortplaatsen (NAVOS), Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand bevat de contouren van voormalige stortplaatsen in Gelderland. Aan de contouren zijn algemene gegevens gekoppeld. Locatiespecifieke gegevens zijn verkrijgbaar bij de inhoudelijk databeheerder van dit bestand. Het betreft…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Milieu- Bodem Asbest inventarisatie (lijnen), Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Dit betreft een bestand waarin puntinformatie is geïnventariseerd welke een aanwijzing kan zijn voor de (mogelijke) aanwezigheid van asbest in de bodem. In dit geval betreffen het lijnbronnen met feitelijke…