16 datasets gevonden voor: ‘landschapsbeheer’
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 16-04-2022

Ontwerp Natuurbeheerplan 2023- zoekgebied Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2023 zijn de begrenzingen voor de leefgebieden t.b.v. het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Dit onderdeel wordt gebruikt om de buitengrens aan te geven waar het…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Natuurbeheerplan 2022- Leefgebieden Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Natuurbeheerplan 2022 zijn de begrenzingen voor de leefgebieden t.b.v. het Argrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Deze objectklasse wordt gebruikt om de buitengrens aan te geven waar het Argrarisch…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 06-04-2022

Natuur- SNL rapportage gebieden, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Rapportagegebieden SNL (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) natuur met rapportagejaar. Gebieden van de provincie Gelderland waarover in de betreffende jaren wordt gerapporteerd over de natuurkwaliteit van beheertypen.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 17-04-2022

Fauna- Wildrasters op de Veluwe

Thema('s): natuur en landschap
Een overzicht van belangrijkste wildrasters en die in grote mate het leefgebied bepalen van het groot wild (edelhert, ree, zwijn).
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Wegen- Bomen langs provinciale wegen (vlakken)

Thema('s): natuur en landschap
Bestand bevat de bomen langs provinciale wegen met een aantal beheergegevens. Gegevens worden maandelijks vanuit GB BoomBeheer geupdated.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 16-04-2022

Fauna- Wildbeheerseenheden, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Jagers mogen alleen actief zijn indien ze zijn aangesloten bij een wildbeheerseenheid. Gelderland is onderverdeeld in ruim 50 wildbeheerseenheden met elk hun eigen werkgebied. Deze wildbeheereenheden nemen voorts deel in…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 16-04-2022

Wegen- Bestrijding eikenprocessierups nesten 2022

Thema('s): natuur en landschap
Eikenbomen langs provinciale wegen met actuele statusinformatie over bestrijding van eikenprocessierups (epr) in de zomer van 2022. Van de bomen die door Provincie Gelderland worden onderhouden is geregistreerd of inspectie…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 10-04-2022

Omgevingsvisie- Zoekgebied nieuwe natuur

Thema('s): natuur en landschap
Een zoekgebied nieuwe natuur van 7.300 hectare, voor 5.300 hectare nog te realiseren nieuwe natuur. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 13 december 2017 vastgesteld.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 06-04-2022

Wegen- Bomen langs provinciale wegen (punten)

Thema('s): natuur en landschap
Bestand bevat de bomen langs provinciale wegen met een aantal beheergegevens. Gegevens worden maandelijks vanuit GB BoomBeheer geupdated.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Natura 2000- Habitattypen, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Dit bestand geeft de habitattypen (conform Habitatrichtlijn 92/43/EEG) weer in Natura 2000 gebieden die geheel of gedeeltelijk in Gelderland liggen. Het bevat alleen de Natura 2000 gebieden waarvoor de provincie…