1 dataset gevonden voor: ‘habitatrichtlijn’
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 06-01-2023

Natura 2000- Habitattypen, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Dit bestand geeft de habitattypen (conform Habitatrichtlijn 92/43/EEG) weer in Natura 2000 gebieden die geheel of gedeeltelijk in Gelderland liggen. Het bevat alleen de Natura 2000 gebieden waarvoor de provincie…