13 datasets gevonden voor: ‘grondwaterstand’
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 16-05-2020

Grondwater- GVG Hoge grondwaterstand, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de GVG (Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand) tot 40 cm-maaiveld weer.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 23-05-2020

Hydrologie- Gemiddelde grondwaterstanden, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand bevat de gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstanden en de gemiddelde grondwaterstanden in het voorjaar.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 16-05-2020

Hydrologie- Isohypsen Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand 1e WVP, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand bevat de Isohypsen (lijnen gelijke grondwaterstand) van de Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand en is gemaakt door NITG/TNO in het kader van het Regionaal Geohydrologisch Informatie Systeem (REGIS). De waarnemingsperiode…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 23-05-2020

Grondwater- Gemiddelde standen TNO-meetreeksen, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de karakteristieke grondwaterstanden op basis van meetreeksen 1990-1998 (zoals gemiddelde, maximale en minimale grondwaterstand) weer.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 17-05-2020

Hydrologie- Grondwatertrappen, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand bevat de grondwatertrappen gebaseerd op de gemiddelde grondwaterstand voor de situatie in 2003 voor het gebied Veluwe/Vallei en Eem en Rijn en IJssel aangevuld met Grondwatertrappen - bodemkaart…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 16-05-2020

Hydrologie- Isohypsen 1e watervoerend pakket 1990 - 1996, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand bevat de isohypsen 1e watervoerend pakket (gemiddeld) . De gegevens zijn afgeleid uit de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG)…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 16-05-2020

Water- Meetnet- Grondwaterkwantiteit- Selectie, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de selectie Meetnet Grondwater weer. Het betreft hier een continue registratie van grondwaterstanden op 17 locaties binnen de provincie Gelderland.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 17-05-2020

Grondwater- Waterkans geschiktheid stedelijke uitbreiding, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de geschiktheid van stedelijke uitbreiding weer op basis van ophoging, infiltratie, rivierkwel, afbouw onttrekkingen >= 100000 M3/jaar. Rivierenland is gebaseerd op Kansenkaart Rivierenland.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 16-05-2020

Bodem- Zettingsgevoeligheid, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand bevat de mate van zettingsgevoeligheid van de bodem van Gelderland. Zetting is het proces waar grond onder invloed van een belasting wordt samengedrukt. Hierbij worden water en lucht…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 17-05-2020

Bodem- Lithologische kaart, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand met de globale opbouw van de bovenste 10 meter van de bodem in zeventien profieltypen (lithologische eenheden). Voorbeeld profieltype: M = zand en grind. Lithologie betekent letterlijk "gesteente"…