28 datasets gevonden voor: ‘grondwater’
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 15-03-2020

Grondwater- GVG Hoge grondwaterstand, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de GVG (Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand) tot 40 cm-maaiveld weer.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 28-03-2020

Hydrologie- Grondwatertrappen, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand bevat de grondwatertrappen gebaseerd op de gemiddelde grondwaterstand voor de situatie in 2003 voor het gebied Veluwe/Vallei en Eem en Rijn en IJssel aangevuld met Grondwatertrappen - bodemkaart…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 28-03-2020

Omgevingsverordening- Grondwaterbescherming, Inspire Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Rondom het waterwingebied liggen de grondwaterbeschermingsgebieden met water dat tussen 1 en 25 jaar wordt opgepompt. Ongeveer zeventig procent van ons drinkwater wordt gewonnen uit grondwater. Het is dus van…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-03-2020

Omgevingsvisie- Grondwaterbeschermingsgebieden, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
​Rondom het waterwingebied liggen de grondwaterbeschermingsgebieden met water dat tussen 1 en 25 jaar wordt opgepompt. Zo’n zeventig procent van ons drinkwater wordt gewonnen uit grondwater. Het is dus van…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 11-03-2020

Omgevingsverordening- Grondwaterbeschermingsgebieden, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Rondom het waterwingebied liggen de grondwaterbeschermingsgebieden met water dat tussen 1 en 25 jaar wordt opgepompt. Zo’n zeventig procent van ons drinkwater wordt gewonnen uit grondwater. Het is dus van…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 11-03-2020

Omgevingsvisie- Grondwaterfluctuatiezone, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
In een zone rondom het Veluwemassief, aan de oostzijde van de stuwwal van Nijmegen en een zone langs de Randmeren is sprake van een (smalle) zone die extra gevoelig is…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 11-03-2020

Omgevingsverordening- Grondwaterbescherming, Inspire Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Rondom het waterwingebied liggen de grondwaterbeschermingsgebieden met water dat tussen 1 en 25 jaar wordt opgepompt. Ongeveer zeventig procent van ons drinkwater wordt gewonnen uit grondwater. Het is dus van…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 11-03-2020

Hydrologie- Gemiddelde grondwaterstanden, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand bevat de gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstanden en de gemiddelde grondwaterstanden in het voorjaar.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 28-03-2020

Water- Kaderrichtlijn- Grondwaterlichamen groot, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de grondwaterlichamen indeling (regio's) van de kaderrichtlijn water weer. De Kaderrichtlijn Water (KRW), is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het grond- en…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 28-03-2020

Hydrologie- Isohypsen Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand 1e WVP, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand bevat de Isohypsen (lijnen gelijke grondwaterstand) van de Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand en is gemaakt door NITG/TNO in het kader van het Regionaal Geohydrologisch Informatie Systeem (REGIS). De waarnemingsperiode…