25 datasets gevonden voor: ‘grondwater’
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Grondwater- Onttrekkingen in 2008

Thema('s): natuur en landschap
Grondwateronttrekkingen 2008 Register grondwater. Op 22 december 2009 is de Waterwet van kracht geworden. De volgende werkzaamheden zijn daarbij overgegaan naar de waterschappen: - industriele onttrekkingen kleiner dan 150.000 m³…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Water- Meetnet- Grondwaterkwantiteit- Selectie

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de selectie Meetnet Grondwater weer. Het betreft hier een continue registratie van grondwaterstanden op 17 locaties binnen de provincie Gelderland.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Water- Meetnet- Grondwaterkwantiteit- Primair

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft het Provinciaal Primair grondwaterstandsmeetnet weer op basis van veldwerk en waarnemingen middels Waterleidingbedrijf Vitens (NWG en WG). Door Gedeputeerde Staten in 2009 vastgesteld.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Meetnet- Grondwaterkwaliteit

Thema('s): natuur en landschap
De tot standkoming van dit meetnet heeft plaatsgevonden van 1989 / 1995 en heeft geresulteerd in een meetnet van 120 lokaties in Gelderland, waar in samenwerking met het RIVM op…
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsverordening- Waterwingebieden

Thema('s): water
?Een waterwingebied is het beschermingsgebied grondwater waar het grondwater binnen één jaar bij een pompput voor de openbare drinkwatervoorziening kan zijn. De provincie en haar partners streven ernaar het grondwater…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Grondwaterbeschermingsgebieden

Thema('s): energie en milieu
?Rondom het waterwingebied liggen de grondwaterbeschermingsgebieden met water dat tussen 1 en 25 jaar wordt opgepompt. Zo’n zeventig procent van ons drinkwater wordt gewonnen uit grondwater. Het is dus van…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsverordening- Grondwaterbeschermingsgebieden

Thema('s): energie en milieu
Rondom het waterwingebied liggen de grondwaterbeschermingsgebieden met water dat tussen 1 en 25 jaar wordt opgepompt. Zo’n zeventig procent van ons drinkwater wordt gewonnen uit grondwater. Het is dus van…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 14-01-2023

Omgevingsverordening- Boringsvrije zone

Thema('s): energie en milieu
In boringsvrije zones mogen kleilagen die het onderliggende grondwater beschermen niet worden doorboord. Dit is vastgesteld in de Provinciale milieuverordening Gelderland (PmG). Ook is het verboden de bodem te gebruiken…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Boringsvrije zone

Thema('s): energie en milieu
In boringsvrije zones mogen kleilagen die het onderliggende grondwater beschermen niet worden doorboord. Dit is vastgesteld in de Provinciale milieuverordening Gelderland (PmG). Ook is het verboden de bodem te gebruiken…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsverordening- Koude-warmte opslag (KWO) vrije zone

Thema('s): energie en milieu
De koude-warmte-opslagvrije zone is het beschermingsgebied grondwater waar het grondwater binnen 25 jaar bij een pompput voor de openbare drinkwatervoorziening kan zijn en waar geen afdoende beschermende kleilaag aanwezig is.…