55 datasets gevonden voor: ‘grond’
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 24-01-2022

Grenzen- Eigendomsgebied prov. wegen en gronden, provincie Gelderland

Dit bestand toont het gebied waar de provincie Gelderland haar eigendom heeft.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 07-12-2021

Grenzen- Omgevingsdiensten (RUD) in Gelderland, provincie Gelderland

Bestand bevat de 7 Omgevingsdiensten in Gelderland. Een omgevingsdienst is een uitvoeringsdienst op grond van de WGR (Wet gemeenschappelijke regeling), waarin gemeenten en provincie participeren. De omgevingsdienst voert binnen haar…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-01-2022

Luchtkwaliteit- Immissie Blootstelling per buurt 2017 (NO2, PM10, PM2,5, EC), provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Bestand geeft een beeld van de luchtkwaliteit die wordt weergegeven in gemiddelde blootstellingsklassen voor de stoffen NO2, PM10, PM2,5 en EC per buurt. De luchtkwaliteit wordt berekend onder andere aan…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 10-01-2022

Omgevingsverordening- Nationale Landschappen, buiten de GNN, GO of NHW, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Een bestemmingsplan voor gronden binnen een Nationaal landschap en buiten het Gelders natuurnetwerk, Groene ontwikkelingszone en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, maakt ten opzichte van het ten tijde van de inwerkingtreding…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 10-01-2022

Immissie verkeer- Prognose 2030 Stikstofdioxide (NO2), provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Bestand geeft een prognose van de luchtkwaliteit inzake stikstofdioxide rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland voor het jaar 2030. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van de…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 07-12-2021

Luchtkwaliteit- Immissie verkeer 2018 Stikstofdioxide (NO2), provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Bestand geeft een beeld van de luchtkwaliteit inzake stikstofdioxide rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland over het jaar 2018. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van de…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-01-2022

Immissie verkeer- Prognose 2020 Stikstofdioxide (NO2), provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Bestand geeft een prognose van de luchtkwaliteit inzake stikstofdioxide rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland voor het jaar 2020. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van de…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-01-2022

Luchtkwaliteit- Immissie verkeer 2018 Fijnstof (PM10), provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Bestand geeft een beeld van de luchtkwaliteit inzake fijnstof rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland over het jaar 2018. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van de…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 07-12-2021

Luchtkwaliteit- Immissie verkeer 2018 Elementair Koolstof (roet), provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Bestand geeft een beeld van de luchtkwaliteit inzake roet (Elementair Koolstof ofwel EC)) rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland over het jaar 2018. Roet is één van de…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-01-2022

Luchtkwaliteit- Immissie verkeer 2018 Fijnstof (PM2,5), provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Bestand geeft een beeld van de luchtkwaliteit inzake fijnstof (PM2,5) rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland over het jaar 2018. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van…