14 datasets gevonden voor: ‘grenzen’
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 16-10-2021

Cultuurhistorie- DNA-kaart, Grenzen en Bebouwing, provincie Gelderland

Thema('s): recreatie en sport
Bestand met grens en bebouwing identiteiten opgenomen in de zogenaamde In het cultuurhistorische beleid van de provincie Gelderland ‘Belvoir’ is Gelderland ingedeeld in tien Belvoirgebieden. Ieder gebied heeft zijn eigen…
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 16-10-2021

Ontgrondingen, Inspire Gelderland

Geografische grenzen van ontgrondingsaanvragen met het Zaak-nummer als identificatiecode.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 04-10-2021

Grenzen- Veiligheidsregio's in Gelderland, provincie Gelderland

Een veiligheidsregio is in Nederland een gebied waarin wordt samengewerkt door verschillende besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 13-09-2021

Grenzen- Verkeer en vervoer regio's, provincie Gelderland

De Regionale Actieprogramma’s (RAP) Verkeer en Vervoer bieden een overzicht van de projecten die in de verschillende regio’s spelen op het gebied van verkeer en vervoer. Het zijn niet alleen…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 13-09-2021

Grenzen- Omgevingsdiensten (RUD) in Gelderland, provincie Gelderland

Bestand bevat de 7 Omgevingsdiensten in Gelderland. Een omgevingsdienst is een uitvoeringsdienst op grond van de WGR (Wet gemeenschappelijke regeling), waarin gemeenten en provincie participeren. De omgevingsdienst voert binnen haar…
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 16-10-2021

Grenzen- Eigendomsgebied prov. wegen en gronden, provincie Gelderland

Dit bestand toont het gebied waar de provincie Gelderland haar eigendom heeft.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 21-09-2021

Grenzen- Gemeentelijke Samenwerkingsverbanden, Provincie Gelderland

Bestand met de samenwerkingsverbanden tussen gemeenten.
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 26-09-2021

Grenzen- Beheergebied provinciale wegen, provincie Gelderland

Dit bestand toont het gebied waarop beheer van wegen wordt uitgevoerd door provincie Gelderland. Dit bestand vervangt het bestand GEO.ToVeGt_Beheergrens.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 20-09-2021

Gelderse gemeentelijke samenwerking

Deze website toont per Gelderse gemeente het aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Gemeenten werken samen op het gebied van bijvoorbeeld zorg, jeugd en werk.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 13-09-2021

Gemeenten Gelderland, provincie Gelderland

Gemeenten in Gelderland, met de gemeentelijke herindelingen in Gelderland van 1-1-2019