9 datasets gevonden voor: ‘grenzen’
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Ontgrondingen, Inspire Gelderland

Geografische grenzen van ontgrondingsaanvragen met het Zaak-nummer als identificatiecode.
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Ontgrondingen, Inspire Gelderland

Geografische grenzen van ontgrondingsaanvragen met het Zaak-nummer als identificatiecode.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 05-07-2021

Grenzen- Gemeentelijke Samenwerkingsverbanden, Provincie Gelderland

Bestand met de samenwerkingsverbanden tussen gemeenten.
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Grenzen- Eigendomsgebied prov. wegen en gronden, provincie Gelderland

Dit bestand toont het gebied waar de provincie Gelderland haar eigendom heeft.
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 05-07-2021

Grenzen- Beheergebied provinciale wegen, provincie Gelderland

Dit bestand toont het gebied waarop beheer van wegen wordt uitgevoerd door provincie Gelderland. Dit bestand vervangt het bestand GEO.ToVeGt_Beheergrens.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 12-07-2021

Gelderse gemeentelijke samenwerking

Deze website toont per Gelderse gemeente het aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Gemeenten werken samen op het gebied van bijvoorbeeld zorg, jeugd en werk.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Omgevingsverordening- Plangebied en grens, provincie Gelderland

Besluitvlak van de Omgevingsverordening Gelderland. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 15-07-2021

Omgevingsverordening- Binnenvaart verbod op ontgassen, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand bevat het verbod op het ontgassen te water. Het gaat om een verbod op het ontgassen van restladingdampen van benzeen en bepaalde benzeenhoudende koolwaterstoffen op een vaarweg, vanuit…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 15-07-2021

Omgevingsvisie- Plangebied en grens, provincie Gelderland

Plangebied van de Omgevingsvisie Gelderland. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.