14 datasets gevonden voor: ‘grenzen’
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Grenzen- Omgevingsdiensten (RUD) in Gelderland

Bestand bevat de 7 Omgevingsdiensten in Gelderland. Een omgevingsdienst is een uitvoeringsdienst op grond van de WGR (Wet gemeenschappelijke regeling), waarin gemeenten en provincie participeren. De omgevingsdienst voert binnen haar…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Grenzen- Uitwerkingsgebieden (SPU), Provincie Gelderland

Eenvoudig regio-indeling van Gelderland, t.b.v. beschrijving van kernkwaliteiten van de Gelderse natuur. De dataset bevat slechts de naam van de regio. De betreffende kernkwaliteiten zijn opgesomd in oracle tabel mrijken.NGP_KERNKWALITEITEN…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Grenzen- Veiligheidsregio's in Gelderland, Provincie Gelderland

Een veiligheidsregio is in Nederland een gebied waarin wordt samengewerkt door verschillende besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Grenzen- Gemeentelijke Samenwerkingsverbanden, Provincie Gelderland

Bestand met de samenwerkingsverbanden tussen gemeenten.
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Grenzen- Beheergebied provinciale wegen, provincie Gelderland

Dit bestand toont het gebied waarop beheer van wegen wordt uitgevoerd door provincie Gelderland. Dit bestand vervangt het bestand GEO.ToVeGt_Beheergrens.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Grenzen- Gemeentelijke Samenwerkingsverbanden, provincie Gelderland

Bestand met de samenwerkingsverbanden tussen gemeenten.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Grenzen- Verkeer en vervoer regio's, Provincie Gelderland

De Regionale Actieprogramma’s (RAP) Verkeer en Vervoer bieden een overzicht van de projecten die in de verschillende regio’s spelen op het gebied van verkeer en vervoer. Het zijn niet alleen…
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Cultuurhistorie- DNA-kaart, Grenzen en Bebouwing, Provincie Gelderland

Thema('s): recreatie en sport
Bestand met grens en bebouwing identiteiten opgenomen in de zogenaamde In het cultuurhistorische beleid van de provincie Gelderland ‘Belvoir’ is Gelderland ingedeeld in tien Belvoirgebieden. Ieder gebied heeft zijn eigen…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Grenzen- Gebieden Provinciaal MeerJaren Programma (PMJP), Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de plaatsing van de PMJP-gebieden (Provinciaal MeerJaren Programma 2007-2013) weer. Gebiedsgerichte aanpak voor het realiseren PMJP doelen : EHS, milieutekorten, verdroging, vermesting, verzuring, duurzame landbouw, recreatie, nationale…
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Ontgrondingen, Inspire Gelderland

Geografische grenzen van ontgrondingsaanvragen met het Zaak-nummer als identificatiecode.