28 datasets gevonden voor: ‘gemeenten’
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 21-11-2020

Gelderse gemeentelijke samenwerking

Deze website toont per Gelderse gemeente het aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Gemeenten werken samen op het gebied van bijvoorbeeld zorg, jeugd en werk.
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 22-11-2020

Financieel Toezicht Gemeenten

De belangrijkste financiële indicatoren van de 54 Gelderse gemeenten.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 21-11-2020

Gemeenten, provincie Gelderland

Gemeenten in Gelderland, met de gemeentelijke herindelingen in Gelderland van 1-1-2019
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 22-11-2020

Grenzen- Gemeentelijke Samenwerkingsverbanden, Provincie Gelderland

Bestand met de samenwerkingsverbanden tussen gemeenten.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 21-11-2020

Gemeente, provincie en rijksgrenzen, provincie Gelderland

Gemeentegrenzen van Gelderland, met de gemeentelijke herindeling in Gelderland per 1-1-2019. Klassificatie mogelijk op grens_type (gemeente, provincie en rijk)
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 21-11-2020

Wegen- gemeentelijk provinciale strooiroutes, provincie Gelderland

De dekking van de gemeentelijke strooiroutes bevat de gemeentelijke wegen waar Provincie Gelderland strooit. Deze laag is deel 2/2 van de totale dekking door de provincie Gelderland. Deel 1 is…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 22-11-2020

Grenzen- Omgevingsdiensten (RUD) in Gelderland

Bestand bevat de 7 Omgevingsdiensten in Gelderland. Een omgevingsdienst is een uitvoeringsdienst op grond van de WGR (Wet gemeenschappelijke regeling), waarin gemeenten en provincie participeren. De omgevingsdienst voert binnen haar…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 22-11-2020

Wegen- provinciale wegen strooiroutes, provincie Gelderland

De provinciale strooiroutes bevat de dekking van provinciale wegen waar Provincie Gelderland strooit en de dekking door derden. Bij het uitvoeren van de strooiroutes worden fietspaden eveneens meegenomen. Deze laag…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 21-11-2020

Omgevingsverordening- Plussenbeleid, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Dit bestand bevat het beleid dat kwaliteitsvoorwaarden geeft voor het ruimtelijk beleid van gemeenten die een uitbreiding van de niet-grondgebonden veehouderijtak mogelijk willen maken.Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten…
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 21-11-2020

Cultuurhistorie- Historische Bouwkundige Monumenten (Gem. en Rijks), provincie Gelderland

Thema('s): recreatie en sport
Dit bestand bevat alle door het rijk en gemeenten beschermde gebouwen en objecten van vóór 1960 in Gelderland. De oudste monumenten dateren van 5300 voor de jaartelling. Dat zijn de…