27 datasets gevonden voor: ‘gemeenten’
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 06-04-2022

Gelderse gemeentelijke samenwerking

Deze website toont per Gelderse gemeente het aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Gemeenten werken samen op het gebied van bijvoorbeeld zorg, jeugd en werk.
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 17-02-2022

Financieel Toezicht Gemeenten

De belangrijkste financiële indicatoren van de 54 Gelderse gemeenten.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 01-04-2022

Gemeenten Gelderland, provincie Gelderland

Gemeenten in Gelderland, met de gemeentelijke herindelingen in Gelderland van 1-1-2020
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 16-04-2022

Gemeente, provincie en rijksgrenzen provincie Gelderland

Gemeentegrenzen van Gelderland, met de gemeentelijke herindeling in Gelderland per 1-1-2020. Klassificatie mogelijk op grens_type (gemeente, provincie en rijk)
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Wegen- gemeentelijk provinciale strooiroutes, provincie Gelderland

De dekking van de gemeentelijke strooiroutes bevat de gemeentelijke wegen waar Provincie Gelderland strooit. Deze laag is deel 2/2 van de totale dekking door de provincie Gelderland. Deel 1 is…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Natuur- Kernen wet natuurbescherming, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
De Provincie garandeert niet dat dit bestand de meest actuele vastgestelde situatie per gemeente bevat. De gemeenten zijn zelf eigenaar van de bestanden, die aan dit samengestelde bestand ten grondslag…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Grenzen- Omgevingsdiensten (RUD) in Gelderland, provincie Gelderland

Bestand bevat de 7 Omgevingsdiensten in Gelderland. Een omgevingsdienst is een uitvoeringsdienst op grond van de WGR (Wet gemeenschappelijke regeling), waarin gemeenten en provincie participeren. De omgevingsdienst voert binnen haar…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 01-04-2022

Wegen- provinciale wegen strooiroutes, provincie Gelderland

De provinciale strooiroutes bevat de dekking van provinciale wegen waar Provincie Gelderland strooit en de dekking door derden. Bij het uitvoeren van de strooiroutes worden fietspaden eveneens meegenomen. Deze laag…
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 01-06-2022

Verkeer- Netwerkvisie provinciale wegen lijnen

Thema('s): verkeer en vervoer
Functioneel kader wegennet Gelderland. Wegennetvisie Gelderland is het regionale hoofdwegennet beschreven en getekend op kaarten. Dat zijn voornamelijk provinciale wegen, maar ook de Rijkswegen en een aantal gemeentelijke wegen vervullen…
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Cultuurhistorie- Historische Bouwkundige Monumenten (Gem. en Rijks), provincie Gelderland

Thema('s): recreatie en sport
Dit bestand bevat alle door het rijk en gemeenten beschermde gebouwen en objecten van vóór 1960 in Gelderland. De oudste monumenten dateren van 5300 voor de jaartelling. Dat zijn de…