51 datasets gevonden voor: ‘geluid’
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Geluid- Stiltegebieden lokatie borden

Thema('s): energie en milieu
De lokatie van stiltegebied-borden rond stiltegebieden in de provincie Gelderland. Een stiltegebied is een sinds 1992 in o.a. artikel 4.9 van de Wet milieubeheer bedoeld beschermingsgebied, dat als zodanig bij…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Geluid- Geluidsreductie verharding

Thema('s): energie en milieu
Trajecten van provinciale wegen die voorzien zijn van een geluiddempende toplaag.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Geluid- Geluidsreducerende voorzieningen

Thema('s): energie en milieu
Geluidsreducerende voorzieningen zoals geluidsschermen en geluidswallen langs provinciale wegen.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Geluid- Woningen 63 dB of meer

Thema('s): energie en milieu
Op basis van de geluidsbelastingkaart van provinciale wegen peiljaar 2016 is bepaald op welke geluidsgevoelige bestemmingen de gevelbelasting 63 dB of meer is. Hierbij wordt uitgegaan van het type asfalt…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Gelders natuurnetwerk windturbines onder voorwaarden mogelijk

Uitzonderingen op het verbod op nieuwvestiging van windturbines binnen het Gelders natuurnetwerk GNN is onder voorwaarden mogelijk. Voor een beperkt aantal ontwikkelingen wordt een uitzondering gemaakt, alleen in de voor…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 07-02-2023

Bodem- Stuifzandkaart van Nederland in de periode 2007 en 2018

Thema('s): energie en milieu
Deze kaart geeft het landgebruik van zandverstuivingen in Nederland en de veranderingen daarin weer tussen 2007 en 2018. Drie typen landgebruik worden onderscheiden: kaal zand, open terrein, en bos. Als…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-04-2023

Geluid- Geluidsbelasting Provinciale wegen (nacht)

Thema('s): energie en milieu
In kader van EU richtlijn omgevingslawaai is de geluidsbelasting als gevolg van verkeer op de provinciale wegen in Gelderland doorgerekend. Dit is gedaan volgens de voorgeschreven methode SKM2 in het…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Stiltegebieden

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand bevat aangewezen stiltegebieden ter voorkoming of beperking van geluidhinder bij de visie. De provincie streeft naar het optimaal gebruik van de positieve effecten van stilte, van lage geluidsniveaus…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 01-03-2023

Geluidszones- Vliegvelden

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de 50dB(A) geluidszones rond vliegvelden in de provincie Gelderland weer waarvoor de provincie vergunningen verleent en toezicht houdt.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-04-2023

Geluid- Geluidsbelasting Provinciale wegen (etmaal)

Thema('s): energie en milieu
In kader van EU richtlijn omgevingslawaai is de geluidsbelasting als gevolg van verkeer op de provinciale wegen in Gelderland doorgerekend. Dit is gedaan volgens de voorgeschreven methode SKM2 in het…