52 datasets gevonden voor: ‘geluid’
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Geluid- Geluidsreductie verharding, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Trajecten van provinciale wegen die voorzien zijn van een geluiddempende toplaag.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 19-02-2020

Geluid- Geluidsreducerende voorzieningen, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Geluidsreducerende voorzieningen zoals geluidsschermen en geluidswallen langs provinciale wegen.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Geluidszones- Vliegvelden, Inspire Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de 50dB(A) geluidszones rond vliegvelden in de provincie Gelderland weer waarvoor de provincie vergunningen verleent en toezicht houdt.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Geluidszones- Vliegvelden, Inspire Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de 50dB(A) geluidszones rond vliegvelden in de provincie Gelderland weer waarvoor de provincie vergunningen verleent en toezicht houdt.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-02-2020

Geluidszones- Spoorlijnen, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Vastgestelde geluidszones langs bestaande spoorlijnen. De zonebreedte is vastgesteld voor elke zijde van het spoor gemeten vanaf de buitenkant spoorstaaf. Gebaseerd op "Regeling Zonekaart Spoorwegen" gepubliceerd in Staatscourant 31-1-2007. De…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 16-02-2020

Geluidszones- Wegverkeer, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Op deze kaart staan de geluidszones langs provinciale wegen en rijkswegen in Gelderland. Voor de zones geldt de volgende definitie; bij reconstructie of vernieuwing van een weg is de wegvakbeheerder…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 10-02-2020

Geluidszones- Vliegvelden, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de 50dB(A) geluidszones rond vliegvelden in de provincie Gelderland weer waarvoor de provincie vergunningen verleent en toezicht houdt.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Geluid- Geluidsbelasting Provinciale wegen (etmaal), Inspire Gelderland

Thema('s): energie en milieu
In kader van EU richtlijn omgevingslawaai is de geluidsbelasting als gevolg van verkeer op de provinciale wegen in Gelderland doorgerekend. Dit is gedaan volgens de voorgeschreven methode SKM2 in het…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Geluid- Geluidsbelasting Provinciale wegen (nacht), Inspire Gelderland

Thema('s): energie en milieu
In kader van EU richtlijn omgevingslawaai is de geluidsbelasting als gevolg van verkeer op de provinciale wegen in Gelderland doorgerekend. Dit is gedaan volgens de voorgeschreven methode SKM2 in het…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 10-02-2020

Geluidsbelasting- Provinciale wegen (etmaal), Inspire Gelderland

Thema('s): energie en milieu
In kader van EU richtlijn omgevingslawaai is de geluidsbelasting als gevolg van verkeer op de provinciale wegen in Gelderland doorgerekend. Dit is gedaan volgens de voorgeschreven methode SKM2 in het…