256 datasets gevonden voor: ‘gelders veenendaal’
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Omgevingsvisie- Stedelijke agglomeraties, Provincie Gelderland

Dit bestand bevat drie stedelijke agglomeraties, waarvan er twee de provinciegrens overschrijden: WERV (Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal), Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen) en Stadsregio Armhem Nijmegen (SAN). Het provinciale beleid is…
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 18-04-2019

Ontgrondingen, Inspire Gelderland

Geografische grenzen van ontgrondingsaanvragen met het Zaak-nummer als identificatiecode.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Milieu Energie- Kansen Gelderland gemeenten, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de verschillende energievormen weer van Gelderse gemeenten weer, Dit bestand bevat informatie over biomassa en zonne-energie.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Milieu Energie- Kansen Gelderland regio's, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de verschillende energievormen weer van de Gelderse gemeenten. Dit bestand bevat informatie over biomassa en zonne-energie.
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Historische geografie Gelderland (vlak), Provincie Gelderland

Thema('s): recreatie en sport
Het bestand bevat historisch-landschappelijke kenmerken van zo’n 5800 vlakken waaraan een waardering is toegekend. Hiervoor is Histland 11, Histland 50 en Histland 500 gebruikt. Histland bevat gegevens over de ontginning…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Grenzen- Veiligheidsregio's in Gelderland, Provincie Gelderland

Een veiligheidsregio is in Nederland een gebied waarin wordt samengewerkt door verschillende besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen…
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Historische geografie Gelderland (lijn), Provincie Gelderland

Thema('s): recreatie en sport
Het bestand bevat historische lijnelementen in het Gelderse cultuurlandschap. Historische lijnelementen maken deel uit van de culturele infrastructuur. Het stelsel van infrastructurele lijnelementen zorgt voor fysieke samenhang in het landschap…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Geluid- Woningen 63 dB of meer, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Op basis van de geluidsbelastingkaart van provinciale wegen peiljaar 2016 is bepaald op welke geluidsgevoelige bestemmingen de gevelbelasting 63 dB of meer is. Hierbij wordt uitgegaan van het type asfalt…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Geluid- Woningen 63 dB of meer, 2008, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Op basis van de geluidsbelastingkaart van provinciale wegen peiljaar 2008 is bepaald op welke geluidsgevoelige bestemmingen de gevelbelasting 63 dB of meer is. Hierbij wordt uitgegaan van het type asfalt…
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Water- Sprengen en beken stand van zaken, Provincie Gelderland

Thema('s): water
Stand van zaken Sprengen en beken. In 2005 zijn HEN-beken opgenomen in het herstelprogramma.