2 datasets gevonden voor: ‘gebouwen’
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Cultuurhistorie- Historische Bouwkundige Monumenten (Gem. en Rijks)

Thema('s): recreatie en sport
Dit bestand bevat alle door het rijk en gemeenten beschermde gebouwen en objecten van vóór 1960 in Gelderland. De oudste monumenten dateren van 5300 voor de jaartelling. Dat zijn de…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Geluid- Woningen 63 dB of meer

Thema('s): energie en milieu
Op basis van de geluidsbelastingkaart van provinciale wegen peiljaar 2016 is bepaald op welke geluidsgevoelige bestemmingen de gevelbelasting 63 dB of meer is. Hierbij wordt uitgegaan van het type asfalt…