5 datasets gevonden voor: ‘fauna’
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 24-11-2022

Fauna- Wildrasters op de Veluwe

Thema('s): natuur en landschap
Een overzicht van belangrijkste wildrasters en die in grote mate het leefgebied bepalen van het groot wild (edelhert, ree, zwijn).
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Fauna- Wildbeheerseenheden

Thema('s): natuur en landschap
Jagers mogen alleen actief zijn indien ze zijn aangesloten bij een wildbeheerseenheid. Gelderland is onderverdeeld in ruim 50 wildbeheerseenheden met elk hun eigen werkgebied. Deze wildbeheereenheden nemen voorts deel in…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Zoekgebied nieuwe natuur

Thema('s): natuur en landschap
Een zoekgebied nieuwe natuur van 7.300 hectare, voor 5.300 hectare nog te realiseren nieuwe natuur. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 13 december 2017 vastgesteld.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Natura 2000- Veluwse vennen en venen

Thema('s): energie en milieu
Door de provincie Gelderland wordt gewerkt aan het herstelprogramma Vennen en Venen N2000 Veluwe. Om de habitattypen te kunnen beoordelen is data nodig.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 26-10-2022

Wegen- Parallelwegen langs provinciale wegen

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand bevat de parallelwegen langs provinciale wegen en wordt gebruikt voor beheer en verkeersveiligheid.