7 datasets gevonden voor: ‘energiebronnen’
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 17-05-2020

Milieu Energie- Kansen Gelderland gemeenten, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de verschillende energievormen weer van Gelderse gemeenten weer, Dit bestand bevat informatie over biomassa en zonne-energie.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 16-05-2020

Milieu Energie- Zonneatlas, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand geeft de geschiktheid van het dakoppervlak weer voor het plaatsen van fotovoltaïsche cel cellen (zonnepanelen).
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 16-05-2020

Milieu Energie- Kansen Gelderland regio's, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de verschillende energievormen weer van de Gelderse gemeenten. Dit bestand bevat informatie over biomassa en zonne-energie.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 23-05-2020

Milieu Energie- Kansen potentie zonne-energie, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Weergave van het dakoppervlak (in hectare) in Gelderland. Naast het totale dakoppervlak wordt er ook onderscheidt gemaakt in dak, oppervlak van bebouwing buiten bebouwde kom, bebouwing binnen bebouwde kom (zonder…
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 23-05-2020

Omgevingsvisie- Windenergie kansrijke locaties voor extra ontwikkeling, Provincie Gelderland

Deze locaties moeten worden gezien als locaties voor de langere termijn. Aan de ontwikkeling van deze locaties wordt in nauw overleg met de betrokken gemeenten gewerkt. Deze locaties kunnen van…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 17-05-2020

Omgevingsvisie- Windenergie bestaand en in aanbouw, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Er zijn locaties waarvoor de provincie met partijen een afspraak heeft over de opwekking van windenergie. Het gaat om locaties waar reeds windturbines staan of vergund zijn. Dit bestand is…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 16-05-2020

Omgevingsvisie- Windenergie uitgesloten vanwege wettelijke beperkingen, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
In deze gebieden is plaatsing van windturbines niet toegestaan n het kader van wettelijke beperkingen en zal de provincie niet meewerken aan ruimtelijke planvorming hiervoor. Windturbines uitgesloten vanwege wettelijke beperkingen…