13 datasets gevonden voor: ‘economie’
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 22-11-2021

Statistisch Zakboek Gelderland Economie & Arbeidsmarkt

Statistische gegevens op het gebied van economie en arbeidsmarkt
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 14-11-2021

Verkeer- Benzinepompen langs provinciale wegen, provincie Gelderland

Dit bestand bevat de motorbrandstofverkooppunten (benzinepompen) gelegen langs de provinciale wegen. Tevens wordt de naam van de oliemaatschappij aangegeven.
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 22-11-2021

Omgevingsvisie- Windenergie niet kansrijk, provincie Gelderland

Voor natuurgebieden (Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone, zie kaart) ziet de provincie grote belemmeringen voor het plaatsen van windturbines. Het bestand is uit de volgende kaartlagen samengesteld : 1.…
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 21-11-2021

Omgevingsvisie- Windenergie mogelijk, provincie Gelderland

In deze gebieden ziet de provincie op voorhand geen belemmeringen voor de ontwikkeling van windenergie. In overleg met regio's en gemeenten kunnen locaties worden vastgesteld die kunnen worden toegevoegd aan…
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 14-11-2021

Omgevingsvisie- Windenergie kansrijke locaties voor extra ontwikkeling, provincie Gelderland

Deze locaties moeten worden gezien als locaties voor de langere termijn. Aan de ontwikkeling van deze locaties wordt in nauw overleg met de betrokken gemeenten gewerkt. Deze locaties kunnen van…
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 14-11-2021

Omgevingsvisie- Windenergie locaties, provincie Gelderland

Dit zijn locaties waarvoor draagvlak is bij de betrokken gemeenteraden (uitgezonderd Zaltbommel). Samen met de bestaande locaties en de locaties in aanbouw is hiermee voldoende ruimte gereserveerd om de Gelderse…
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 14-11-2021

Omgevingsvisie- Windenergie Solitaire windturbines uitgesloten, provincie Gelderland

In deze gebieden mogen geen windturbines gerealiseerd worden vanwege wettelijke beperkingen of provinciaal beleid. Daarnaast sluit de provincie de oprichting van solitaire windturbines uit in waardevolle open gebieden. Dit bestand…
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 21-11-2021

Omgevingsvisie- Grote zonneparken, provincie Gelderland

Met het goedkoper worden van zonnepanelen wordt het realiseren van grote veldopstellingen financieel haalbaar. Steeds vaker komen er vragen van gemeenten en initiatiefnemers over het provinciale beleid ten aanzien van…
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 22-11-2021

Financieel Toezicht Gemeenten

De belangrijkste financiƫle indicatoren van de 54 Gelderse gemeenten.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 14-11-2021

Bodem- Aardkundig waardevolle gebieden, Inspire Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de resultaten van een studie naar aardkundig waardevolle gebieden in Gelderland weer. Gebieden zijn waardevol vanwege hun geomorfologie, geologie en/of bodem, en/of de samenhang met ecologie, cultuurhistorie,…