51 datasets gevonden voor: ‘de valk’
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 24-08-2019

Cultuurhistorie- Relictenkaart vlakken, Provincie Gelderland

Thema('s): recreatie en sport
Cultuurhistorische vlakinformatie met waarderingskaart agrarische hoofdfuncties (open essencomplex, weinig veranderd cultuurland na 1850, tussen 1850-1950 ontgonnen gebied na 1950 weinig veranderd, heiderelicten 1850, bosrelicten 1850, zandverstuivingsrelicten 1850, en bebouwingskernen 1994,…
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 24-08-2019

Omgevingsvisie- Oppervlaktewaterlichamen vlak, Provincie Gelderland

Thema('s): water
De provincie en haar partners streven samen naar herstel en behoud van de kwaliteit van het oppervlaktewater in Gelderland, waarbij ten minste voldaan wordt aan de normen van de Europese…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 24-08-2019

Wegen- Bomen langs provinciale wegen (vlakken), provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Bestand bevat de bomen langs provinciale wegen met een aantal beheergegevens. Gegevens worden maandelijks vanuit GB BoomBeheer geupdated.
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 24-08-2019

Historische geografie Gelderland (vlak), Provincie Gelderland

Thema('s): recreatie en sport
Het bestand bevat historisch-landschappelijke kenmerken van zo’n 5800 vlakken waaraan een waardering is toegekend. Hiervoor is Histland 11, Histland 50 en Histland 500 gebruikt. Histland bevat gegevens over de ontginning…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-08-2019

Milieu- Bodem Asbest inventarisatie (vlakken), Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Dit betreft een bestand waarin informatie is geïnventariseerd welke een aanwijzing kan zijn voor de (mogelijke) aanwezigheid van asbest in de bodem. In dit geval betreffen het vlakbronnen met feitelijke…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-08-2019

Omgevingsvisie- Ecologische HEN SED wateren vlakken, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand bevat en aantal wateren in Gelderland dat een zeer hoge ecologische waarde heeft. Het provinciale beleid is gericht op bescherming van deze wateren. In het beleid worden twee…
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 24-08-2019

Historische Sprengen en beken veluwe Vlakken, Provincie Gelderland

Thema('s): water
Dit vlakkenbestand bevat vijvers die de sprengen en beken aanvullen om de beekloop compleet te maken. De informatie is in het veld ingewonnen ten behoeve van een historisch onderzoek door…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-08-2019

Omgevingsverordening- Functies afhankelijk van goed waterbeheer (vlakken), Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Functies afhankelijk van een goed waterbeheer. Dit vlakkenbestand bevat de natte landnatuur, de beschermingszones natte landnatuur en water als verbinder. In de omgevingsvisie zijn afspraken gemaakt over de realisatie van…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 24-08-2019

Fauna- Wildbeheerseenheden, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Jagers mogen alleen actief zijn indien ze zijn aangesloten bij een wildbeheerseenheid. Gelderland is onderverdeeld in ruim 50 wildbeheerseenheden met elk hun eigen werkgebied. Deze wildbeheereenheden nemen voorts deel in…
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 24-08-2019

Historische geografie Gelderland (lijn), Provincie Gelderland

Thema('s): recreatie en sport
Het bestand bevat historische lijnelementen in het Gelderse cultuurlandschap. Historische lijnelementen maken deel uit van de culturele infrastructuur. Het stelsel van infrastructurele lijnelementen zorgt voor fysieke samenhang in het landschap…